excel online - excel vlookup


Tự học excel
Sử dụng hàm IMTAN của Excel

Sử dụng hàm IMTAN của Excel

Hàm Excel Imtan trả về tang của một số phức được cung cấp. Lưu ý: chức năng Imtan chỉ được giới thiệu trong Excel 2013, vì vậy không có sẵn trong các phiên bản trước của Excel.
Sử dụng hàm Excel IMSINH

Sử dụng hàm Excel IMSINH

Hàm Excel Imsinh trả về sin hyperbol của một số phức được cung cấp. Lưu ý: chức năng Imsinh chỉ được giới thiệu trong Excel 2013, vì vậy không có sẵn trong các phiên bản trước của Excel.
Sử dụng hàm Excel IMSEC

Sử dụng hàm Excel IMSEC

Hàm Excel Imsec trả về giá trị của một số phức được cung cấp. Lưu ý: chức năng Imsec chỉ được giới thiệu trong Excel 2013, vì vậy không có sẵn trong các phiên bản trước của Excel.
Sử dụng hàm IMCSCH của Excel

Sử dụng hàm IMCSCH của Excel

Hàm Excel Imcsch trả về cosec hyperbol của một số phức được cung cấp. Lưu ý: chức năng Imcsch chỉ được giới thiệu trong Excel 2013, vì vậy không có sẵn trong các phiên bản trước của Excel.
Sử dụng hàm IMCSC của Excel

Sử dụng hàm IMCSC của Excel

Hàm Excel Imcsc trả về cosecant của một số phức được cung cấp. Lưu ý: chức năng Imcsc chỉ được giới thiệu trong Excel 2013, vì vậy không có sẵn trong các phiên bản trước của Excel.
Sử dụng hàm IMCOT của Excel

Sử dụng hàm IMCOT của Excel

Hàm Excel Imcot trả về cotang của một số phức được cung cấp. Lưu ý: chức năng Imcot chỉ được giới thiệu trong Excel 2013, vì vậy không có sẵn trong các phiên bản trước của Excel.
Sử dụng hàm chức năng IMCOSH trong excel

Sử dụng hàm chức năng IMCOSH trong excel

Hàm Excel Imcosh trả về cosin hyperbol của một số phức được cung cấp. Lưu ý: chức năng Imcosh chỉ được giới thiệu trong Excel 2013, vì vậy không có sẵn trong các phiên bản trước của Excel.
Sử dụng hàm BITXOR trong excel

Sử dụng hàm BITXOR trong excel

Hàm Excel BitXor trả về bitwise XOR (độc quyền OR) cho hai số nguyên được cung cấp.Lưu ý: chức năng BitXor chỉ được giới thiệu trong Excel 2013 và do đó không có sẵn trong các phiên bản trước của Excel.
Sử dụng chức năng Excel BITRSHIFT

Sử dụng chức năng Excel BITRSHIFT

Hàm Excel BitRShift trả về một số nguyên được cung cấp, được dịch chuyển ngay bởi số bit được chỉ định. Lưu ý: chức năng BitRShift chỉ được giới thiệu trong Excel 2013 và do đó không có sẵn trong các phiên bản trước của Excel.
Sử dụng Chức năng Excel BITLSHIFT

Sử dụng Chức năng Excel BITLSHIFT

Hàm Excel BitLShift trả về một số nguyên được cung cấp, dịch chuyển sang trái bởi một số bit được chỉ định. Lưu ý: chức năng BitLShift chỉ được giới thiệu trong Excel 2013 và do đó không có sẵn trong các phiên bản trước của Excel.
Sử dụng hàm BITOR của Excel

Sử dụng hàm BITOR của Excel

Các hàm bitwise của Excel chuyển đổi các giá trị số nguyên được cung cấp thành dạng nhị phân và sau đó thực hiện một phép toán trên các bit riêng lẻ.
Công thức Excel dễ dàng để trích xuất văn bản từ các ô

Công thức Excel dễ dàng để trích xuất văn bản từ các ô

Đó là kịch bản tôi gặp phải khi tôi có một tệp lớn có địa chỉ đường phố trong một trường. Sử dụng công thức văn bản trái và phải, tôi đã có thể có Excel trích xuất các đoạn văn bản thành hai trường mới. (Bao gồm bảng tính mẫu)
Hướng dẫn Gán tên dãy trong Excel

Hướng dẫn Gán tên dãy trong Excel

Tôi đã tham chiếu đến việc đặt tên dải ô . Chắc chắn rồi, mọi người hỏi tôi để biết thêm chi tiết. Sử dụng tính năng tên của Excel có thể giúp tạo công thức hoặc tìm dữ liệu dễ dàng hơn. Trong Excel, chúng ta thường thấy các tham chiếu ô như A2: B45.
Converting Word sang Excel

Converting Word sang Excel

Một mục tôi đã học được từ việc sử dụng máy tính là thường có nhiều cách để giải quyết vấn đề. Tuần này hai người tiếp cận tôi với một vấn đề tương tự. Họ đã cố gắng để có được một danh sách địa chỉ đơn giản nhưng dài từ Microsoft Word vào Microsoft Excel.
Chuyển đổi Word Documents sang Excel Phần 2

Chuyển đổi Word Documents sang Excel Phần 2

Trong bài viết trước của chúng tôi, chúng tôi đã giải thích có một số cách để chuyển đổi dữ liệu Microsoft Word như danh sách địa chỉ sang Microsoft Excel. Phương pháp tiếp theo này bắt đầu bằng cách chuyển đổi văn bản của bạn thành một bảng. Có thể bạn sẽ thấy phương pháp này dễ dàng hơn.
Tìm câu trả lời nhanh với mục tiêu tìm kiếm trong Excel

Tìm câu trả lời nhanh với mục tiêu tìm kiếm trong Excel

Một số cuộc đua đã kết thúc và số phiếu bầu sẽ diễn ra trong nhiều ngày. Trong các trường hợp khác, mọi người muốn biết có bao nhiêu lá phiếu cần thiết để giành chiến thắng. Excel Mục tiêu Tìm kiếm là công cụ tốt để trả lời những câu hỏi này và các câu hỏi dự báo khác.
Cách sử dụng Excel để tìm địa chỉ email không hợp lệ

Cách sử dụng Excel để tìm địa chỉ email không hợp lệ

Cả hai đều nghĩ rằng có nhiều vấn đề với nhiều địa chỉ email và muốn biết liệu có cách nào dễ dàng để tìm địa chỉ email không hợp lệ trước khi gửi email không.
Cách tìm số lượng Char trong Excel

Cách tìm số lượng Char trong Excel

Tôi đề nghị cô ấy sử dụng Excel như một giải pháp trung gian. Để phát hiện các mục quá dài, bạn có thể sử dụng một trong các hàm Excel có sẵn được gọi là LEN . Nó trả về số ký tự cho một ô cụ thể. Điều này cũng tính không gian.
Excel AutoFilter làm cho bảng tính hữu ích

Excel AutoFilter làm cho bảng tính hữu ích

Hai trong số các bộ lọc Excel mà tôi dựa vào khi làm việc với các bảng tính là AutoFilter và AutoFilters tùy chỉnh . Đây là những tính năng được Microsoft thêm vào với Excel 97, nhưng ít sử dụng nó. Sử dụng các bộ lọc này, tôi có thể biến một bảng tính Excel thông thường thành một cái gì đó hữu ích và linh hoạt hơn.
Ngăn chặn Excel # DIV / 0! lỗi

Ngăn chặn Excel # DIV / 0! lỗi

Thật khó chịu nếu người nhận bảng tính của bạn không biết mẹo và bạn dành nhiều thời gian hơn để xác định vấn đề hơn là sửa chữa nó. Lần sau, tôi sẽ dành năm phút để sửa công thức phân chia Excel của tôi để nó không hiển thị # DIV / 0! chia cho thông báo lỗi bằng 0.
Cách đơn giản để sao chép các giá trị công thức Excel

Cách đơn giản để sao chép các giá trị công thức Excel

Trong ví dụ dưới đây, tôi đang sao chép các giá trị từ một công thức văn bản ghép các tên và họ. Thay vì dán tên đầy đủ vào một cột mới như D, Ill ghi đè công thức trong C.
Cách tạo số ngẫu nhiên bằng Excel

Cách tạo số ngẫu nhiên bằng Excel

chương trình phần mềm khác có chức năng ngẫu nhiên, tôi đã chọn Excel vì đó là định dạng tệp cho danh sách thành viên này. Nếu bạn muốn nhận được kỹ thuật, tôi thực sự đang xử lý các số giả ngẫu nhiên . Nhưng vì mục đích của tôi, tôi không lo lắng về sự khác biệt.
Cách sắp xếp các cột Excel của bạn theo màu sắc

Cách sắp xếp các cột Excel của bạn theo màu sắc

Tuần này, tôi đã tham dự một hội nghị, nơi người thuyết trình mạnh mẽ kêu gọi những người tham gia không sử dụng màu trong Excel. Cô tuyên bố rằng bạn không thể sắp xếp các cột theo màu sắc.
Các điểm mạnh của ẩn bảng Excel

Các điểm mạnh của ẩn bảng Excel

Tôi đề nghị với đồng nghiệp của tôi rằng anh ta có thể giảm bớt các bước bằng cách sử dụng Excel Tables. Và không, tôi không nói về các bảng tổng hợp nhưng cái gì đơn giản và mạnh mẽ hơn.
Khi bạn cần phân tách tên và họ trong Excel

Khi bạn cần phân tách tên và họ trong Excel

Gần đây, một người bạn đã hỏi về cách sửa bảng tính Excel nơi tên người đăng ký của anh ấy ở trong 1 cột. Vấn đề là ô chứa tên đầy đủ. Anh ta muốn tách biệt họ và tên trong Excel để anh ta có thể gửi thư được cá nhân hóa


0982.686.028