excel online - excel vlookup


Excel cơ bản
Sao chép và dán Excel - EXCEL COPY AND PASTE

Sao chép và dán Excel - EXCEL COPY AND PASTE

Trang này cung cấp một tổng quan ngắn gọn về một bản sao và dán đơn giản Excel , cũng như lệnh Excel Paste Special . Chúng tôi cũng cung cấp mô tả về các phím tắt Sao chép-Dán Excel CTRL-D và CTRL-R .
Hướng dẫn sử dụng EXCEL AUTOFILL trong excel

Hướng dẫn sử dụng EXCEL AUTOFILL trong excel

Tính năng Tự động điền Excel ( EXCEL AUTOFILL) có thể được sử dụng để điền vào một dải ô có giá trị lặp lại, một chuỗi giá trị hoặc chỉ một định dạng ô.
Chèn một dòng mới vào một ô Excel

Chèn một dòng mới vào một ô Excel

Nếu bạn muốn chèn một dòng mới (ngắt dòng) khi nhập vào một ô Excel, cách đơn giản nhất là Định vị con trỏ trong ô, tại điểm bạn muốn chèn dòng mới. Tức là nhấn phím Alt và trong khi giữ phím này, nhấn phím Enter (hoặc Return ).
Nhập dữ liệu Excel - EXCEL DATA INPUT

Nhập dữ liệu Excel - EXCEL DATA INPUT

Có một số cách khác nhau để bạn có thể nhập dữ liệu vào bảng tính Excel. Nếu bạn dành một vài phút để tìm hiểu các phương thức nhập dữ liệu khác nhau, điều này sẽ giúp bạn trở nên hiệu quả hơn trong công việc hàng ngày và có thể tiết kiệm thời gian trong thời gian dài.
Tổng hợp các phím tắt Excel hay nhất 2019

Tổng hợp các phím tắt Excel hay nhất 2019

Nó là giá trị đầu tư một lượng nhỏ thời gian học các phím tắt Excel cho các nhiệm vụ mà bạn thực hiện thường xuyên nhất. Bạn sẽ sớm thấy rằng các phím tắt này có thể giúp bạn làm việc hiệu quả hơn và do đó tiết kiệm rất nhiều thời gian trong dài hạn.
12


0982.686.028