0973.981.661

excel online - excel vlookupBan Quản Lý Công Trình điện Lý Sơn


Tên chính thức Tiếng Việt BAN QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH ĐIỆN LÝ SƠN Tên Tiếng Anh hoặc tên viết tắt
Mã số thuế 4300283042 Ngày cấp 2011-08-19
Người đại diện pháp luật Loại hình doanh nghệp Đơn vị sự nghiệp, đơn vị vũ trang
Trạng thái
NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Địa chỉ trụ sở Thôn Đông Lý Hải, Huyện Lý Sơn, Quảng Ngãi
Ngành Nghề Chính Sản xuất, truyền tải và phân phối điện Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Huyện Lý Sơn

Ngành Nghề Kinh Doanh:


Số Thứ Tự Tên Ngành Nghề Kinh Doanh Mã Ngành Nghề
1 Sản xuất, truyền tải và phân phối điện 3510

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn