Excel online - Excel vlookup

Cách sử dụng Hàm TEXTJOIN trong Excel?

Hàm TEXTJOIN nối văn bản từ hai hoặc nhiều chuỗi cùng với một dấu phân cách phân tách từng giá trị. Được giới thiệu trong MS Excel 2016, TEXTJOIN được phân loại là hàm Chuỗi / Văn bản.
 
Công thức = TEXTJOIN (dấu phân cách, ign_empty, text1, [text2], văn bản văn bản)
 
Hàm TEXTJOIN sử dụng các đối số sau:
 
Dấu phân cách (đối số bắt buộc) - Chuỗi được chèn giữa mỗi giá trị văn bản trong chuỗi kết quả. Các dấu phân cách phổ biến nhất được sử dụng là dấu phẩy hoặc ký tự khoảng trắng.
Ignore_empty (đối số bắt buộc) - Đối số giúp xác định xem các ô trống có được bao gồm trong chuỗi kết quả hay không. Nếu đối số là TRUE, nó sẽ bỏ qua các giá trị trống. Nếu là FALSE, nó sẽ bao gồm các giá trị trống trong kết quả.
Text1, text2, Hoài .text_n - Các chuỗi mà chúng tôi muốn kết hợp với nhau. Hàm TEXTJOIN cho phép chúng ta nối 252 chuỗi với nhau.
 
Làm cách nào để sử dụng Hàm TEXTJOIN trong Excel?
 
Chúng ta hãy xem một vài ví dụ để hiểu cách thức hoạt động của chức năng này.

Ví dụ 1 :Trong ví dụ này, giả sử chúng tôi trích xuất thông tin từ một địa chỉ và thông tin được nhận theo cách sau:
 
 
Sử dụng công thức = TEXTJOIN (Tối, Lần, TRUE, B5, C5, D5, E5, F5), chúng ta có thể tham gia các chuỗi văn bản như dưới đây:
 
 
Bây giờ, hãy giả sử rằng chúng tôi muốn thêm văn bản - từ Country Country trước Mỹ, trong trường hợp như vậy, công thức sẽ thay đổi thành = TEXTJOIN (Đăng nhập, TRUE, B6, C6, D6, E6, nhà nước Country, F6).

Sử dụng công thức này, chúng tôi sẽ nhận được kết quả dưới đây:

 

Bây giờ giả sử chúng ta muốn đặt một không gian là dấu phân cách. Trong kịch bản như vậy, công thức để sử dụng sẽ là = TEXTJOIN (NỀN, TRUE, B7, C7, D7, E7, F7).


Ví dụ 2: Hãy xem ví dụ về cách nối nhiều hơn hai cột (sử dụng dữ liệu trong các cột bên dưới).
 
 
Nếu chúng ta sử dụng công thức = TEXTJOIN (Tối, Tối, TRUE, B4: C12) thì Excel sẽ cho kết quả như sau:
 
Thông tin thêm về Hàm TEXTJOIN 
#GIÁ TRỊ! lỗi - Excel sẽ trả về lỗi này khi chuỗi kết quả vượt quá giới hạn ô, là 32767 ký tự.
Hàm TEXTJOIN có thể xử lý 252 đối số văn bản.
Hàm này khá giống với hàm CONCAT. Sự khác biệt giữa hai loại này là trong khi TEXTJOIN chấp nhận dấu phân cách, CONCAT thì không.
#TÊN? lỗi - Xảy ra khi bạn sử dụng phiên bản Excel cũ hơn không hỗ trợ chức năng này.
#VÔ GIÁ TRỊ! lỗi - Xảy ra khi chúng ta quên đặt dấu phẩy giữa các chuỗi chúng ta muốn kết hợp.
Cải tiến quan trọng nhất được thực hiện thông qua chức năng TEXTJOIN là nó mang lại cho người dùng sự linh hoạt để sử dụng phạm vi ô thay vì tham chiếu ô riêng lẻ.

Bạn xem thêm:  Cách sử dụng Hàm TRIM  &&&  sử dụng Hàm UNICHAR trong Excel

Chúc bạn thành công !


 

Bạn có thắc mắc gì muốn được giải đáp hãy để lại ý kiến ( Họ tên, Số điện thoại hoặc Email, câu hỏi) của mình dưới dưới phần bình luận chúng tôi sẽ giải đáp cho bạn !

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ LIÊN QUAN

CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT