Excel online - Excel vlookup

Cách sử dụng Hàm TRIM trong Excel

Hàm TRIM được phân loại theo các hàm Văn bản Excel . TRIM giúp loại bỏ các khoảng trống thừa trong dữ liệu và do đó dọn sạch các ô trong bảng tính.
 
Trong phân tích tài chính , hàm TRIM có thể hữu ích trong việc loại bỏ khoảng cách không đều từ dữ liệu được nhập từ các ứng dụng khác.
 
Công thức = TRIM (văn bản)
 
 Văn bản (đối số bắt buộc) - Đây là văn bản mà chúng tôi muốn xóa khoảng trắng.
 
Một vài lưu ý về Hàm TRIM:
TRIM sẽ xóa khoảng trắng thừa khỏi văn bản. Do đó, nó sẽ chỉ để lại các khoảng trống duy nhất giữa các từ và không có ký tự khoảng trắng ở đầu hoặc cuối văn bản.
Nó rất hữu ích khi dọn dẹp văn bản từ các ứng dụng hoặc môi trường khác.
TRIM chỉ xóa ký tự không gian ASCII (32) khỏi văn bản.
Văn bản Unicode thường chứa một ký tự không gian không phá vỡ (160) xuất hiện trong các trang web dưới dạng thực thể HTML. Nó sẽ không bị xóa bằng TRIM.

Làm cách nào để sử dụng Hàm TRIM trong Excel?

TRIM là một hàm tích hợp có thể được sử dụng làm hàm bảng tính trong Excel. Để hiểu cách sử dụng hàm, hãy xem xét một vài ví dụ:
 
ví dụ 1: Giả sử chúng ta được cung cấp dữ liệu sau từ nguồn bên ngoài:
 
 
Để cắt xén các không gian, chúng tôi sẽ sử dụng chức năng sau:
 

Chúng tôi nhận được kết quả dưới đây:

Ví dụ 2
 
Chúng ta hãy xem hàm TRIM hoạt động như thế nào đối với các số. Giả sử chúng ta là dữ liệu đã cho bên dưới:
 
 
Công thức sử dụng là:
 
 
Sử dụng hàm TRIM, chúng ta sẽ nhận được kết quả sau:
 

Như bạn có thể thấy ở trên, các giá trị được cắt xén là các chuỗi văn bản, trong khi chúng ta muốn số. Để khắc phục điều này, chúng tôi sẽ sử dụng hàm VALUE cùng với hàm TRIM, thay vì công thức trên:

 

Công thức trên loại bỏ tất cả các khoảng trắng ở đầu và cuối, nếu có, và biến giá trị kết quả thành một số, như được hiển thị bên dưới:

Công thức trước tiên kết hợp các giá trị trong bốn ô ở bên trái bằng cách sử dụng toán tử ghép (&) và một khoảng trắng giữa mỗi giá trị. Hàm TRIM được sử dụng để tinh giản hóa tất cả các khoảng cách. TRIM tự động loại bỏ khoảng trắng ở đầu và cuối của một chuỗi nhất định và chỉ để lại một khoảng trắng giữa tất cả các từ bên trong chuỗi. Nó chăm sóc thêm không gian gây ra bởi các ô trống. SUBSTITUTE được sử dụng để thay thế mỗi không gian (Tiết ra) bằng dấu phẩy và dấu cách (định, lỗi). Chúng tôi đã sử dụng một dấu phân cách để tham gia các ô.

Xem thêm: Cách sử dụng Hàm UNICHAR  &&&  sử dụng Hàm UNICODE trong Excel

Chúc bạn thành công !


 

Bạn có thắc mắc gì muốn được giải đáp hãy để lại ý kiến ( Họ tên, Số điện thoại hoặc Email, câu hỏi) của mình dưới dưới phần bình luận chúng tôi sẽ giải đáp cho bạn !

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ LIÊN QUAN

CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT