Excel online - Excel vlookup

Cách sử dụng hàm XOR trong excel

Hàm XOR là hàm logic mới tương ứng với OR độc quyền

Chức năng XOR là gì?

Trong logic, có hai cách để xác định ngữ cảnh OR
 
OR bao gồm. Một hoặc nhiều tham số của nó là đúng và kết quả của phép thử là TRUE, đó là hàm OR
 
OR độc quyền. Một và chỉ một tham số là đúng và kết quả của phép thử là TRUE, đó là hàm XOR
 
Hàm XOR có trong Excel kể từ Excel 2013
 
Khi sử dụng hàm XOR
 
Tốt nhất là trình bày chức năng này trong một ví dụ toàn diện.
 
Chúng tôi muốn mua một máy tính mới nhưng (tất nhiên) ngân sách của chúng tôi là nhỏ. Vì vậy, chúng tôi sẽ xem xét 2 yếu tố của máy tính: kích thước của ổ cứng và RAM. Chúng tôi chọn máy tính nếu
 
Ổ đĩa cứng có ít nhất 500Mo
 
RAM lớn hơn 6Go.
 
Nếu máy tính có một trong những tính năng này, chúng tôi chọn nó nhưng nếu nó có cả hai, chúng tôi từ chối nó (quá đắt)

 


cach-su-dung-ham-xor-trong-excel

Thử nghiệm với hàm OR
 
Hãy thử nghiệm với hàm OR
 
Nếu bạn làm việc với một Bảng, công thức là
 
= OR ([@ [Ổ cứng]]> = 500, [@ RAM]> = 6)
 
Nếu bạn thích tham chiếu của ô, chúng tôi có
 
= HOẶC (B2> = 500, C2> = 6)

cach-su-dung-ham-xor-trong-excel1.png

Như bạn có thể thấy, với hàm OR, hầu hết các máy tính có thể được chọn. Điều này là do với OR, nếu một hoặc nhiều kiểm tra là TRUE, hàm trả về TRUE.
 
Ví dụ, máy tính 3 có ổ đĩa cứng lớn hơn 500 và cũng là bộ nhớ RAM lớn hơn 6. Hai thử nghiệm là TRUE, do đó hàm OR trả về TRUE.

Thử nghiệm với hàm XOR

Bây giờ, nếu chúng ta thay đổi công thức bằng hàm XOR, kết quả sẽ khác
 
= XOR ([@ [Ổ cứng]]> = 500, [@ RAM]> = 6)

cach-su-dung-ham-xor-trong-excel2.png

Bây giờ, chỉ có 2 máy tính phù hợp với thử nghiệm.
 
Máy tính 1 có ổ đĩa cứng 512 (kiểm tra TRUE) và RAM 4 (kiểm tra FALSE).
 
Chỉ có một thử nghiệm là TRUE để hàm OR trả về TRUE
 
Máy tính 3 có ổ đĩa cứng 512 (kiểm tra TRUE) và RAM là 8 (kiểm tra TRUE)
 
Cả hai bài kiểm tra là TRUE, vì vậy hàm XOR trả về FALSE

Tích phân phép thử trong hàm IF

Để tránh để kết quả TRUE hoặc FALSE trong các ô của bạn, bạn có thể số nguyên thử nghiệm trong hàm IF như thế này
 
= IF ([@ [Kết quả XOR]], "Chọn", "")
 
Bạn có thể xem thêm các ví dụ và giải thích với hàm IF trong bài viết này .
 
cach-su-dung-ham-xor-trong-excel3.png
 
 

 

Bạn có thắc mắc gì muốn được giải đáp hãy để lại ý kiến ( Họ tên, Số điện thoại hoặc Email, câu hỏi) của mình dưới dưới phần bình luận chúng tôi sẽ giải đáp cho bạn !

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ LIÊN QUAN

CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT