0973.981.661

excel online - excel vlookupCông Ty Tnhh Bảo Sơn


Tên chính thức Tiếng Việt CÔNG TY TNHH BẢO SƠN Tên Tiếng Anh hoặc tên viết tắt
Mã số thuế 2900625858 Ngày cấp 2005-04-08
Người đại diện pháp luật Trịnh Quốc Nam Loại hình doanh nghệp Trách nhiệm hữu hạn
Trạng thái
NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Địa chỉ trụ sở Số nhà 86A, Đường Nguyễn Cảnh Hoan, Phường Quán Bàu, Thành phố Vinh, Nghệ An
Ngành Nghề Chính Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Thành phố Vinh

Ngành Nghề Kinh Doanh:


Số Thứ Tự Tên Ngành Nghề Kinh Doanh Mã Ngành Nghề
1 Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649
2 Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4649
3 Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4649
4 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659
5 Bán buôn kim loại và quặng kim loại 4662
6 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663
7 Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh 4741
8 Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh 4741
9 Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh 4759
10 Vận tải hành khách đường bộ khác 4932
11 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933
12 Lập trình máy vi tính 6190
13 Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính 6190
14 Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính 6190
15 Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan 6190
16 Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác 7730
17 Hoạt động thể thao khác 9200
18 Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi 9200
19 Sửa chữa thiết bị nghe nhìn điện tử gia dụng 9200
20 Sửa chữa thiết bị, đồ dùng gia đình 9200
21 Sửa chữa máy móc, thiết bị 3250
22 Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học 3250
23 Sửa chữa thiết bị điện 3250
24 Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3250
25 Xây dựng nhà các loại 3830
26 Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ 4210
27 Xây dựng công trình công ích 4210
28 Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4210
29 Phá dỡ 4210
30 Chuẩn bị mặt bằng 4210
31 Lắp đặt hệ thống điện 4210
32 Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí 4322
33 Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4322
34 Hoàn thiện công trình xây dựng 4322
35 Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4322
36 Sản xuất đồ gỗ xây dựng 1610
37 Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100
38 Xây dựng nhà để ở 4101
39 Xây dựng nhà không để ở 4102
40 Xây dựng công trình đường sắt 4210
41 Xây dựng công trình đường bộ 4210
42 Xây dựng công trình điện 4221
43 Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222
44 Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc 4223
45 Xây dựng công trình công ích khác 4229
46 Xây dựng công trình thủy 4291
47 Xây dựng công trình khai khoáng 4292
48 Xây dựng công trình chế biến, chế tạo 4293
49 Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4210
50 Phá dỡ 4210
51 Chuẩn bị mặt bằng 4210
52 Lắp đặt hệ thống điện 4210
53 Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí 4322
54 Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4322
55 Hoàn thiện công trình xây dựng 4322
56 Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4322
57 Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa 4610
58 Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh 4741
59 Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh 4741
60 Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh 4752
61 Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh 4752
62 Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh 4759
63 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933
64 Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210
65 Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510
66 Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610
67 Lập trình máy vi tính 6190
68 Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính 6190
69 Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính 6190
70 Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển 7730
71 Hoạt động của các cơ sở thể thao 9200
72 Hoạt động thể thao khác 9200
73 Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi 9200
74 Sửa chữa thiết bị liên lạc 9200
75 Sửa chữa thiết bị nghe nhìn điện tử gia dụng 9200
76 Sửa chữa thiết bị, đồ dùng gia đình 9200
77 Sửa chữa giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự 9200
78 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng khác 0990