0973.981.661

excel online - excel vlookupCty Cổ Phần Nguyễn đa


Tên chính thức Tiếng Việt CTY CỔ PHẦN NGUYỄN ĐA Tên Tiếng Anh hoặc tên viết tắt NGUYEN DA JOINT STOCK COMPANY
Mã số thuế 0303862971 Ngày cấp 2005-07-05
Người đại diện pháp luật Nguyễn Ngọc Đa Loại hình doanh nghệp Cổ phần
Trạng thái
NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Địa chỉ trụ sở 351/58 Lê Văn Sỹ, Phường 13, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
Ngành Nghề Chính Vận tải đường sắt, đường bộ và vận tải đường ống Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận 3

Ngành Nghề Kinh Doanh:


Số Thứ Tự Tên Ngành Nghề Kinh Doanh Mã Ngành Nghề
1 Vận tải đường sắt, đường bộ và vận tải đường ống