0973.981.661

excel online - excel vlookupDoanh Nghiệp Tn Thuận Sơn


Tên chính thức Tiếng Việt DOANH NGHIỆP TN THUẬN SƠN Tên Tiếng Anh hoặc tên viết tắt
Mã số thuế 1400422664 Ngày cấp 2005-06-01
Người đại diện pháp luật Lê Hữu Sơn Loại hình doanh nghệp Doanh nghiệp tư nhân
Trạng thái
NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Địa chỉ trụ sở Quốc lộ 30, ấp Bình Chánh, Xã Bình Thành, Huyện Thanh Bình, Đồng Tháp
Ngành Nghề Chính Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế khu vực 1

Ngành Nghề Kinh Doanh:


Số Thứ Tự Tên Ngành Nghề Kinh Doanh Mã Ngành Nghề
1 Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh 4722
2 Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh 4773
3 Hoạt động cấp tín dụng khác 6190

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn