excel online - excel vlookuptruy Lượt Xem:2171

Hàm Excel GAUSS

Mô tả chức năng
 
Hàm Excel GAUSS trả về xác suất mà một thành viên của một tập hợp bình thường tiêu chuẩn sẽ rơi giữa giá trị trung bình và một số độ lệch chuẩn được chỉ định từ giá trị trung bình.
 
Ghi chú: Hàm Gauss mới trong Excel 2013 và do đó không có sẵn trong các phiên bản trước của Excel.
 
Cú pháp của hàm là:
 
GAUSS ( z )
 
trong đó đối số z là số thực mà tại đó bạn muốn đánh giá hàm Gauss.
 
Ví dụ về hàm Gauss
 
Biểu đồ hàm Gauss
 
Hàm Gauss cho -6 ≤ z ≤ 6
 
Các biểu đồ ở bên phải cho thấy hàm Gauss cho các giá trị của z giữa -6 và 6.
 
Trong bảng tính bên dưới, hàm Gauss của Excel được sử dụng để đánh giá hàm này cho bốn giá trị khác nhau của z .
 
Ví dụ về hàm Gauss
 
Biểu đồ hàm Gauss
Để biết thêm chi tiết và ví dụ về hàm Excel Gauss, hãy xem trang web Microsoft Office .
 
Lỗi chức năng Gauss
 
Nếu bạn gặp lỗi từ Chức năng Gauss của Excel, đây có thể là một trong những điều sau đây:
 
Lỗi thông thường
 
#NUM! - - Xảy ra nếu giá trị được cung cấp của z không phải là số hợp lệ.
 
#GIÁ TRỊ! - - Xảy ra nếu đối số được cung cấp không phải là số.
 
Mời bạn xem thêm: Hàm GAMMA của Excel  &&  Hàm BINOM.DIST.RANGE

Xem thêm ngay và luôn

Công Ty TNHH Mai Nga Gia Lai
Công Ty TNHH Long Đàm 668
Công Ty TNHH Niron Việt Nam

Tags:
Bình luận

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn