Excel online - Excel vlookup

Hàm FIND và SEARCH của Excel với các ví dụ công thức

Hướng dẫn này giải thích cú pháp của hàm FIND và SEARCH của Excel và cung cấp các ví dụ công thức về các sử dụng không tầm thường nâng cao.
 
Trong phần trước, chúng tôi đã giới thiệu cho các bạn những điều cơ bản về hộp thoại Tìm và Thay thế Excel . Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, bạn có thể muốn Excel tìm và trích xuất dữ liệu từ các ô khác một cách tự động dựa trên tiêu chí của bạn. Vì vậy, chúng ta hãy xem xét kỹ hơn những gì mà các chức năng tìm kiếm của Excel cung cấp.

Hàm FIND của Excel

Hàm FIND trong Excel được sử dụng để trả về vị trí của một ký tự cụ thể hoặc chuỗi con trong chuỗi văn bản.
 
Cú pháp của hàm Excel Find như sau:
 
FIND (find_text, within_text, [start_num])
 
2 đối số đầu tiên là bắt buộc, đối số cuối cùng là tùy chọn.
 
Find_text - ký tự hoặc chuỗi con bạn muốn tìm.
 
Within_text - chuỗi văn bản sẽ được tìm kiếm bên trong. Thông thường, nó được cung cấp dưới dạng tham chiếu ô, nhưng bạn cũng có thể nhập chuỗi trực tiếp trong công thức.
 
Start_num - một đối số tùy chọn chỉ định từ ký tự tìm kiếm sẽ bắt đầu. Nếu bỏ qua, tìm kiếm bắt đầu từ 1 st ký tự của chuỗi within_text.
 
Nếu hàm FIND không tìm thấy (các) ký tự find_text, một giá trị lỗi #VALUE! lỗi được trả về.
 
Ví dụ, công thức =FIND("d", "find") trả về 4 vì "d" là chữ cái thứ 4 trong từ " find ". Công thức =FIND("a", "find") trả về lỗi vì không có "a" trong " find ".

hàm lấy chuỗi ký tự trong excel


Hàm Excel FIND - những điều cần nhớ!

Để sử dụng đúng công thức FIND trong Excel, hãy ghi nhớ các sự kiện đơn giản sau đây:
 
Hàm FIND phân biệt chữ hoa chữ thường . Nếu bạn đang tìm kiếm một kết quả phân biệt chữ hoa chữ thường, hãy sử dụng hàm TÌM KIẾM .
 
Hàm FIND trong Excel không cho phép sử dụng ký tự đại diện .
 
Nếu đối số find_text chứa nhiều ký tự, hàm FIND sẽ trả về vị trí của ký tự đầu tiên . Ví dụ, công thức FIND ("ap", "happy") trả về 2 vì "a" trong chữ thứ 2 trong từ "happy".
 
Nếu within_text chứa nhiều lần xuất hiện của find_text, lần xuất hiện đầu tiên được trả về. Ví dụ, FIND ("l", "hello") trả về 3, là vị trí của ký tự "l" đầu tiên trong từ "hello".
 
Nếu find_text là một chuỗi rỗng "", công thức Excel FIND trả về ký tự đầu tiên trong chuỗi tìm kiếm.
 
Hàm FIND của Excel trả về giá trị lỗi #VALUE! lỗi nếu xảy ra bất kỳ điều nào sau đây:
 
Tìm văn bản không tồn tại trong within_text.
 
Start_num chứa nhiều ký tự hơn within_text.
 
Start_num là 0 (số không) hoặc số âm.
 
 

Hàm TÌM KIẾM Excel

Hàm TÌM KIẾM trong Excel rất giống với hàm FIND ở chỗ nó cũng trả về vị trí của chuỗi con trong chuỗi văn bản. Cú pháp và đối số là giống như cú pháp và đối số:
 
TÌM KIẾM (find_text, within_text, [start_num])
 
Không giống như FIND, hàm SEARCH không phân biệt chữ hoa chữ thường và nó cho phép sử dụng các ký tự đại diện , như được minh họa trong ví dụ sau .
 
Và đây là một vài công thức tìm kiếm Excel cơ bản:
 
=SEARCH("market", "supermarket") trả về 6 vì chuỗi "thị trường" bắt đầu từ ký tự thứ 6 của từ "siêu thị".
 
=SEARCH("e", "Excel") trả về 1 vì "e" là ký tự đầu tiên trong từ "Excel", bỏ qua trường hợp.
 
Giống như hàm FIND, hàm TÌM KIẾM của Excel trả về giá trị lỗi #VALUE! lỗi nếu:
 
Không tìm thấy giá trị của đối số find_text.
 
Đối số start_num lớn hơn độ dài của within_text.
 
Start_num bằng hoặc nhỏ hơn 0.
 
hàm dò tìm chuỗi trong excel

Hơn nữa trong hướng dẫn này, bạn sẽ tìm thấy một vài ví dụ công thức có ý nghĩa hơn để minh họa cách sử dụng hàm SEARCH trong các bảng tính Excel.

Tìm kiếm Excel so với Excel

Như đã đề cập, hàm FIND và SEARCH trong Excel rất giống nhau về mặt cú pháp và sử dụng. Tuy nhiên, họ có một vài sự khác biệt.
 
1. TÌM KIẾM phân biệt chữ hoa chữ thường so với TÌM KIẾM không phân biệt chữ hoa chữ thường
 
Sự khác biệt quan trọng nhất giữa hàm TÌM KIẾM và TÌM KIẾM của Excel là TÌM KIẾM phân biệt chữ hoa chữ thường, trong khi FIND phân biệt chữ hoa chữ thường.
 
Ví dụ, TÌM KIẾM ("e", "Excel") trả về 1 vì nó bỏ qua trường hợp "E", trong khi FIND ("e", "Excel") trả về 4 vì nó ghi nhớ trường hợp.
 
hàm find kết hợp
 

2. Tìm kiếm bằng ký tự đại diện

Không giống như FIND, hàm TÌM KIẾM của Excel cho phép sử dụng các ký tự đại diện trong đối số find_text:
 
Dấu chấm hỏi (?) Khớp với một ký tự và
 
Dấu hoa thị (*) khớp với bất kỳ chuỗi ký tự nào.
 
Để xem cách hoạt động trên dữ liệu thực, hãy xem xét ví dụ sau:

hàm lấy ký tự bất kỳ trong excel

 

Như bạn thấy trong ảnh chụp màn hình ở trên, công thức SEARCH ("function * 2013", A2) trả về vị trí của ký tự đầu tiên ("f") trong chuỗi con nếu chuỗi văn bản được tham chiếu trong đối số within_text chứa cả "hàm" và "2013", bất kể có bao nhiêu ký tự khác ở giữa.
 
Tiền boa. Để tìm dấu hỏi thực (?) Hoặc dấu hoa thị (*), hãynhập dấu ngã (~) trước ký tự tương ứng.
 
Ví dụ về công thức tìm kiếm và tìm kiếm trong Excel
 
Trong thực tế, các hàm FIND và SEARCH của Excel hiếm khi được sử dụng riêng của chúng. Thông thường, bạn sẽ sử dụng chúng kết hợp với các hàm khác như MID, LEFT hoặc RIGHT và các ví dụ công thức sau đây minh họa một số sử dụng thực tế.

Ví dụ . Tìm một chuỗi trước hoặc sau một ký tự đã cho

Ví dụ này cho thấy cách bạn có thể tìm và trích xuất tất cả các ký tự trong chuỗi văn bản ở bên trái hoặc bên phải của một ký tự cụ thể. Để dễ hiểu hơn, hãy xem xét ví dụ sau.
 
Giả sử bạn có một cột tên (cột A) và bạn muốn kéo Tên và Họ vào các cột riêng biệt.
 
Để có được tên đầu tiên, bạn có thể sử dụng hàm FIND (hoặc SEARCH) kết hợp với hàm LEFT:
 
=LEFT(A2, FIND(" ", A2)-1)
 
hoặc là
 
=LEFT(A2, SEARCH(" ", A2)-1)
 
Như bạn có thể đã biết, hàm Excel LEFT trả về số ký tự ngoài cùng bên trái được chỉ định trong một chuỗi. Và bạn sử dụng hàm FIND để xác định vị trí của dấu cách ("") để cho hàm LEFT biết số ký tự cần trích xuất. Tại đó, bạn trừ 1 từ vị trí của không gian vì bạn không muốn giá trị trả lại bao gồm khoảng trắng.
 
Để trích xuất họ, sử dụng kết hợp các hàm RIGHT, FIND / SEARCH và LEN. Hàm LEN là cần thiết để lấy tổng số ký tự trong chuỗi, từ đó bạn trừ vị trí của không gian:
 
=RIGHT(A2,LEN(A2)-FIND(" ",A2))
 
hoặc là
 
=RIGHT(A2,LEN(A2)-SEARCH(" ",A2))
 
Ảnh chụp màn hình sau đây minh họa kết quả:
 
hàm cắt chuỗi có điều kiện trong excel
 
Đối với các tình huống phức tạp hơn, chẳng hạn như trích xuất tên đệm hoặc tách tên bằng hậu tố, vui lòng xem Cách chia ô trong Excel bằng cách sử dụng công thức .
 
Tôi cần các ý kiến, đánh giá, chủ đề mới từ các bạn...hãy để lại COMMENT giúp tôi hoàn thiện hơn
 

 

Bạn có thắc mắc gì muốn được giải đáp hãy để lại ý kiến ( Họ tên, Số điện thoại hoặc Email, câu hỏi) của mình dưới dưới phần bình luận chúng tôi sẽ giải đáp cho bạn !

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ LIÊN QUAN

CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT