excel online - excel vlookuptruy Lượt Xem:130

Hàm FLOOR.MATH của Excel

Mô tả chức năng
 
Chức năng Excel Floor.Math làm tròn một số được cung cấp xuống một bội số được cung cấp có ý nghĩa.
 
Nói chung, giá trị dương được làm tròn về 0 và số âm được làm tròn từ 0. Tuy nhiên, người dùng có thể đảo ngược hướng làm tròn cho số âm.
 
Lưu ý: chức năng Floor.Math lần đầu tiên được giới thiệu trong Excel 2013 và do đó không có sẵn trong các phiên bản trước của Excel.
 
Cú pháp của hàm là:
 
FLOOR.MATH ( số , [ý nghĩa] , [chế độ] )
 
Nơi các đối số là:
 
con số - - Số được làm tròn xuống.
[ý nghĩa] - -
Đối số tùy chọn chỉ định bội số của ý nghĩa để làm tròn số được cung cấp đến.
 
Nếu bỏ qua, đối số [ý nghĩa] nhận giá trị mặc định 1 (tức là làm tròn xuống số nguyên gần nhất).
 
(Lưu ý rằng dấu số học của đối số [ý nghĩa] bị bỏ qua).
[chế độ] - -
Đối số dạng tùy chọn đảo ngược hướng làm tròn cho chỉ số âm .
 
Nếu [chế độ] = 0 (hoặc bị bỏ qua), số âm được làm tròn từ 0.
 
Nếu [chế độ] = bất kỳ giá trị số khác, số âm được làm tròn về 0.
Ví dụ về chức năng Floor.Math
 
Trong cột B của bảng tính sau đây, hàm Excel Floor.Math được sử dụng để làm tròn số dương và số âm 58,55 và -58,55, với các giá trị ý nghĩa khác nhau.
 
 
Các ví dụ trên cho thấy cách:
 
Nếu đối số [ý nghĩa] bị bỏ qua, giá trị mặc định là 1 (xem ô B1).
 
Hàm Floor.Math thường làm tròn các số dương với số không và số âm từ 0. Tuy nhiên, nếu đối số [mode] được cung cấp và khác 0, số âm được làm tròn về 0 (xem ô B5).
 
Để biết thêm thông tin và ví dụ về hàm Excel Floor.Math, hãy xem trang web Microsoft Office .
 
Lỗi chức năng Floor.Math
 
Nếu bạn gặp lỗi từ hàm Excel Floor.Math, đây có thể là lỗi #VALUE! lỗi:
 
Lỗi thường gặp
 
#GIÁ TRỊ! - - Xảy ra nếu bất kỳ đối số được cung cấp nào không phải là số.
 


Tags:
Bình luận

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn