Excel online - Excel vlookup

Hàm UPPER chuyển đổi văn bản thành in hoa?

Hàm UPPER là một hàm Văn bản Excel , sẽ chuyển đổi văn bản thành tất cả các chữ in hoa (UPPERCASE). Do đó, hàm chuyển đổi tất cả các ký tự trong chuỗi văn bản được cung cấp thành chữ hoa.
 
Trong phân tích tài chính , chúng tôi thường nhập dữ liệu từ các nguồn bên ngoài. Hàm UPPER sẽ giúp chúng ta chuyển đổi văn bản sang chữ hoa nếu cần. Nó sẽ không ảnh hưởng đến số và dấu chấm câu. Dọn dẹp dữ liệu để phân tích thường là một bước rất tốn thời gian, các chức năng Văn bản thường là công cụ tuyệt vời để tăng tốc quá trình.
 
Công thưc : =UPPER(Text)
 
Văn bản (đối số bắt buộc) - Đây là văn bản mà chúng tôi muốn chuyển đổi thành chữ hoa. Văn bản có thể là một chuỗi văn bản hoặc một tham chiếu đến một ô.

Làm cách nào để sử dụng Hàm UPPER trong Excel?

Hàm UPPER được giới thiệu trong Excel 2007 và có sẵn trong tất cả các phiên bản Excel tiếp theo. Để hiểu cách sử dụng hàm, chúng ta hãy xem xét một vài ví dụ:
 
Ví dụ - Cách thức hoạt động của chức năng
 
Chúng ta hãy xem hàm sẽ hoạt động như thế nào khi chúng ta đưa ra công thức sau:

 


 

Chúng tôi nhận được kết quả dưới đây:

Như bạn có thể thấy chỉ có các chữ cái bị ảnh hưởng trên chuỗi. Số và ký hiệu được giữ nguyên.


Ví dụ - Hàm UPPER để xác thực dữ liệu
 
Giả sử bạn muốn ngăn người dùng nhập văn bản chữ thường. Điều này có thể được thực hiện, bằng cách sử dụng xác thực dữ liệu và nhập công thức tùy chỉnh với các hàm UPPER, AND và EXACT. Vì vậy, giả sử rằng chúng tôi bắt đầu với bảng sau và muốn ngăn các chữ cái viết thường trên các ô C5: C7.
 
 
Chúng tôi áp dụng xác thực dữ liệu cho các ô C5: C7, với chức năng sau:
 
=AND(EXACT(C5, UPPER(C5)),ISTEXT(C5))

 


Xác thực dữ liệu sau đó sẽ ngăn người dùng nhập các chuỗi không phải là văn bản chữ hoa. Hàm trên sẽ kiểm tra hai điều - nếu dữ liệu được nhập trên các ô được chọn là văn bản VÀ nếu dữ liệu được nhập nằm trong trường hợp LỚN. Xác thực dữ liệu luôn kiểm tra đầu vào của các ô, để đảm bảo rằng chỉ có dữ liệu chính xác được nhập vào các ô đó.
 
Những điều cần nhớ về Hàm UPPER
Tất cả các chữ cái trong văn bản được chuyển đổi thành chữ hoa.
Số và ký tự dấu chấm câu không bị ảnh hưởng.
 
 
Chúc bạn thành công !

 

Bạn có thắc mắc gì muốn được giải đáp hãy để lại ý kiến ( Họ tên, Số điện thoại hoặc Email, câu hỏi) của mình dưới dưới phần bình luận chúng tôi sẽ giải đáp cho bạn !

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ LIÊN QUAN

CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT