0973.981.661

excel online - excel vlookupHợp Tác Xã Dịch Vụ Nông Nghiệp Hàm Tử


Tên chính thức Tiếng Việt HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP HÀM TỬ Tên Tiếng Anh hoặc tên viết tắt HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP XÃ HÀM TỬ
Mã số thuế 0900728680 Ngày cấp 2011-10-20
Người đại diện pháp luật Lê Đình Tư Loại hình doanh nghệp Hợp tác xã
Trạng thái
NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Địa chỉ trụ sở Xã Hàm Tử, Xã Hàm Tử, Huyện Khoái Châu, Hưng Yên
Ngành Nghề Chính Hoạt động dịch vụ nông nghiệp Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế khu vực Văn Giang - Khoái Châu

Ngành Nghề Kinh Doanh:


Số Thứ Tự Tên Ngành Nghề Kinh Doanh Mã Ngành Nghề
1 Hoạt động dịch vụ nông nghiệp

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn