excel online - excel vlookupHợp Tác Xã Kinh Doanh Dịch Vụ Tổng Hợp Văn La


Tên chính thức Tiếng Việt HỢP TÁC XÃ KINH DOANH DỊCH VỤ TỔNG HỢP VĂN LA Tên Tiếng Anh hoặc tên viết tắt
Mã số thuế 0500472025 Ngày cấp 2005-09-30
Người đại diện pháp luật Đỗ Thị Oanh Loại hình doanh nghệp Hợp tác xã
Trạng thái
NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Địa chỉ trụ sở Tổ dân phố 5, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Hà Nội
Ngành Nghề Chính Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác chưa được phân vào đâu Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận Hà Đông

Ngành Nghề Kinh Doanh:


Số Thứ Tự Tên Ngành Nghề Kinh Doanh Mã Ngành Nghề
1 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác chưa được phân vào đâu

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn