excel online - excel vlookupHợp Tác Xã Nông Nghiệp Bình An Ii


Tên chính thức Tiếng Việt HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP BÌNH AN II Tên Tiếng Anh hoặc tên viết tắt
Mã số thuế 4000410973 Ngày cấp 2005-03-04
Người đại diện pháp luật Loại hình doanh nghệp Hợp tác xã
Trạng thái
NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Địa chỉ trụ sở Tổ 5 - Thôn An Thành 1 - Bình An, Xã Bình An, Huyện Thăng Bình, Quảng Nam
Ngành Nghề Chính Hoạt động dịch vụ nông nghiệp Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Huyện Thăng Bình

Ngành Nghề Kinh Doanh:


Số Thứ Tự Tên Ngành Nghề Kinh Doanh Mã Ngành Nghề
1 Hoạt động dịch vụ nông nghiệp
2 Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện 1629
3 Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn