Excel online - Excel vlookup

Hướng dẫn sử dụng EXCEL AUTOFILL trong excel

Tính năng Tự động điền Excel ( EXCEL AUTOFILL) có thể được sử dụng để điền vào một dải ô có giá trị lặp lại, một chuỗi giá trị hoặc chỉ một định dạng ô.
 
Để sử dụng tính năng Tự động điền Excel đơn giản:
 
Hộp thoại tùy chọn xử lý điền ô Excel và hộp EXCEL AUTOFILL
 
Nhập một giá trị vào ô bắt đầu;
 
Sử dụng chuột để kéo 'fill handle' (hình vuông nhỏ màu đen ở góc dưới cùng bên phải của ô bắt đầu) trên phạm vi ô được lấp đầy;
Khi bạn kéo 'fill handle' trên dãy ô cần điền, Excel sẽ điền vào các ô đã chọn, bằng cách lặp lại giá trị trong ô đầu tiên hoặc bằng cách chèn một chuỗi từ giá trị ô đầu tiên (ví dụ 1, 2, 3 , ...);
 
EXCEL AUTOFILL trong excel
 
Nhấp vào hộp 'Tuỳ chọn EXCEL AUTOFILL', sẽ xuất hiện ở cuối phạm vi ô đã chọn của bạn. Điều này sẽ cung cấp cho bạn các tùy chọn khác nhau sau:
 
Sao chép ô - sao chép ô ban đầu trên phạm vi đã chọn;
 
Fill Series - điền vào dãy được chọn với một loạt các giá trị (thường tăng thêm 1), bắt đầu với giá trị ô ban đầu;
 
Chỉ định dạng điền - điền vào dải ô đã chọn với định dạng, chứ không phải các giá trị của ô ban đầu;
 
Điền Không có Định dạng - điền vào phạm vi đã chọn với các giá trị, nhưng không sao chép định dạng từ ô ban đầu.
 
Chọn tùy chọn mà bạn yêu cầu cho các ô được điền.

Tự động điền sử dụng nhiều giá trị di động bắt đầu

Nếu bạn muốn Excel nhận ra một chuỗi không phải là một gia số đơn giản bằng 1, điều này có thể được thực hiện bằng cách nhập hai giá trị đầu tiên của chuỗi của bạn vào ô đầu tiên và thứ hai của một dải ô. Chọn cả hai ô này và một lần nữa, kéo thanh điều khiển điền vào trong phạm vi cần điền. Excel sẽ tự động nhận dạng mẫu từ hai ô ban đầu và tiếp tục điều này qua phạm vi đã chọn. Sử dụng phương pháp này, bạn có thể lấy Excel để điền vào ô theo gia số hoặc số lượng của bất kỳ số nào (ví dụ 2, 4, 6, 8, ...).
 
Ngoài ra, nếu bạn muốn Excel điền vào các ô có giá trị xen kẽ lặp lại (ví dụ: 1, 2, 1, 2, 1, 2, ...), bạn có thể bắt đầu mẫu trong hai (hoặc nhiều) ô đầu tiên, sau đó, với các ô đầu tiên được tô sáng, kéo thanh công cụ fill và sau đó nhấp vào hộp 'Auto Fill Options'. Trong hộp này, chọn tùy chọn 'Sao chép ô' để lặp lại các giá trị ô ban đầu trong phạm vi đã chọn.
 
Ngày & giờ tự động điền
 
Ngày & giờ tự động điền

Ngày tự động điền Excel

Vì ngày tháng và thời gian được lưu trữ trong Excel dưới dạng số, chúng cũng có thể được sử dụng với Excel Autofill.
 
Theo mặc định, nếu bạn chỉ cần nhập một ngày hoặc thời gian và kéo xử lý điền, ngày và thời gian sẽ hoàn thành trong một chuỗi, bằng cách thêm một ngày (cho ngày) hoặc một giờ (đối với thời gian). Tuy nhiên, cũng như với các số đơn giản, bạn có tùy chọn nhấp vào hộp 'Tuỳ chọn Tự động Điền', để chọn một loại tự động điền khác.

Thời gian có bốn tùy chọn EXCEL AUTOFILL tương tự như được hiển thị ở trên, đối với các số đơn giản (ví dụ: Sao chép Ô, Điền Dòng, Chỉ Định dạng Đầy, Điền Không có Định dạng). Tuy nhiên, đối với ngày tháng, có các tùy chọn Tự động điền bổ sung. Cũng như bốn tùy chọn cho số đơn giản và thời gian, cũng có những điều sau đây:
 
Fill Days - Tìm một mẫu trong ngày khi điền các ô đã chọn;
 
Điền vào các ngày trong tuần - Tìm một mẫu trong ngày khi điền các ô đã chọn, nhưng không bao gồm thứ Bảy hoặc Chủ Nhật trong chuỗi;
 
Điền các tháng - Tìm một mẫu trong tháng khi điền các ô đã chọn;
 
Fill Years - Tìm một mẫu trong năm khi điền các ô đã chọn.

Tự động điền Giá trị Văn bản

Tự động điền Excel thường sẽ điền vào một cột có giá trị văn bản bằng cách lặp lại (các) giá trị trong (các) ô đầu tiên. Tuy nhiên, có một số giá trị văn bản Excel nhận ra là một phần của chuỗi. Đó là:
 
huong-dan-su-dung-excel-autofill-trong-excel2.png

Các ngày trong tuần (viết tắt hoặc tên đầy đủ)

huong-dan-su-dung-excel-autofill-trong-excel3.png

Tháng (tên viết tắt hoặc tên đầy đủ)


Chức năng tự động điền và công thức

Tính năng EXCEL AUTOFILL cũng hoạt động với các hàm và công thức trong Excel. Tuy nhiên, với loại Tự động điền này, không có tùy chọn 'điền chuỗi'. Thay vào đó, Excel quan sát các quy tắc của Tham chiếu tuyệt đối và tương đối (tức là nếu tham chiếu hàng hoặc cột được bắt đầu bằng dấu $, excel sẽ giữ nguyên tham chiếu khi công thức được sao chép sang các ô khác; được điều chỉnh khi công thức được sao chép sang các ô khác.

Tự động điền ngang và dọc

Tự động điền Excel qua một hàng
 
Cũng như làm việc xuống một cột, tính năng Tự động điền cũng hoạt động theo chiều ngang, trên các hàng.
 
Chỉ cần kéo tay cầm điền vào các ô mà bạn muốn điền.

Tự động điền nhiều hàng hoặc cột đồng thời

Tự động điền Excel cũng có thể xử lý dữ liệu trong nhiều hàng hoặc cột. Điều này được thể hiện trong ví dụ dưới đây, trong đó các ô A1 và A2 có giá trị số 1 và 2, và các ô B1 và ​​B2 đều có giá trị số 3.
 
huong-dan-su-dung-excel-autofill-trong-excel4.png
 
Đánh dấu các ô A1 đến B2, sau đó kéo thanh điều khiển điền vào các cột A và B làm cho Tự động điền hoàn tất cả hai cột bằng chuỗi riêng của chúng (tức là cột A hoàn thành với 1, 2, 3, 4, ... và cột B hoàn thành với 3, 3, 3, 3, ...)

Nhấp đúp vào Fill Handle

Đối với tốc độ, bạn có thể Tự động điền cột bằng cách nhấp đúp vào nút điều khiển điền của ô được đánh dấu (hoặc phạm vi ô). Nếu các ô bên dưới hoặc liền kề với ô được đánh dấu (hoặc dải ô) chứa giá trị, nhấp đúp vào nút điều khiển điền sẽ làm cho Tự động điền điền vào cột hiện tại cho đến khi nó đến cuối dải dữ liệu hiện tại.
 
Bạn có thể xem thêm: Chèn một dòng mới vào một ô Excel  &&   phím tắt Excel

 

Bạn có thắc mắc gì muốn được giải đáp hãy để lại ý kiến ( Họ tên, Số điện thoại hoặc Email, câu hỏi) của mình dưới dưới phần bình luận chúng tôi sẽ giải đáp cho bạn !

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ LIÊN QUAN

CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT