excel online - excel vlookup


Mẹo học powerpoint
Cách Tính lãi lỗ và chuyển lỗ trong doanh nghiệp năm 2020

Cách Tính lãi lỗ và chuyển lỗ trong doanh nghiệp năm 2020

Tính lãi lỗ và chuyển lỗ các năm để giảm thuế là công việc mà kế toán cần làm cho doanh nghiệp, Vậy tính lãi lỗ và chuyển lỗ trong doanh nghiệp như thế nào?
Tạo trang trình bày tiêu đề PowerPoint

Tạo trang trình bày tiêu đề PowerPoint

Hiểu cách trượt tiêu đề của bạn sẽ xuất hiện. Trái với phần còn lại của bản trình bày PowerPoint, trang trình bày tiêu đề của bạn phải hoàn toàn không có nội dung nào ngoài tiêu đề và phụ đề. Đây được coi là chuyên nghiệp khi tạo PowerPoint.
Cách tạo bản trình bày PowerPoint

Cách tạo bản trình bày PowerPoint

Excelonline sẽ dạy bạn cách tạo bản trình bày Microsoft PowerPoint của riêng bạn. PowerPoint là một chương trình thuộc bộ Microsoft Office, có sẵn cho cả máy tính Windows và Mac.
Định nghĩa PowerPoint

Định nghĩa PowerPoint

PowerPoint là một chương trình trình bày được phát triển bởi Microsoft. Nó được bao gồm trong bộ phần mềm văn phòng tiêu chuẩn cùng với Microsoft Word và Excel . Phần mềm này cho phép người dùng tạo bất kỳ thứ gì từ các trình chiếu cơ bản đến các bản trình bày phức tạp.


0982.686.028