excel online - excel vlookuptruy Lượt Xem:363

Mẹo sử dụng hàm DAYS trong excel

Mô tả chức năng
 
Hàm Excel Days trả về số ngày giữa hai ngày được cung cấp.
 
Lưu ý: chức năng Days chỉ được giới thiệu trong Excel 2013, vì vậy không có sẵn trong các phiên bản trước của Excel.
 
Cú pháp của hàm là:
 
DAYS ( end_date , start_date )
 
trong đó đối số end_date và start_date là các ngày Excel hợp lệ.
 
Nhập đối số ngày
 
Chúng tôi khuyên rằng các đối số end_date và start_date phải được nhập vào hàm Days như sau:
 
Tham chiếu đến các ô chứa ngày tháng
 
Ngày trở về từ công thức.
 
Điều này là do các đối số ngày được cung cấp cho các hàm Excel như các biểu diễn văn bản của các ngày tháng có thể được diễn giải khác nhau, tùy thuộc vào các hệ thống ngày tháng và các cài đặt diễn giải ngày trên máy tính của bạn.

Ví dụ về hàm Excel Days

Ô B1 của bảng tính sau đây cho thấy một ví dụ đơn giản về hàm Excel Days.
 
 
 Công thức:
 
  A B
 
1 01/01/2015 = NGÀY (A2, A1)
 
2 02/02/2015
 
 Kết quả:
 
  A B
 
1 01/01/2015 32
 
2 02/02/2015
 
Hàm Days trong ô B1 của bảng tính ví dụ trên trả về giá trị 32 .
 
Tức là có 32 ngày giữa hai ngày 01/01/2015 và 02/02/2015.
 
Để biết thêm chi tiết và ví dụ về hàm Excel Days, hãy xem trang web Microsoft Office .

Lỗi chức năng DAYS

Nếu bạn gặp lỗi từ hàm Excel Days, đây có thể là một trong những điều sau:
 
Lỗi thông thường
 
#NUM! - - Xảy ra nếu một hoặc cả hai đối số được cung cấp end_date và start_date là giá trị số, nhưng không được công nhận là ngày hợp lệ.
 
#GIÁ TRỊ! - - Xảy ra nếu một hoặc cả hai đối số start_date và end_date được cung cấp là các giá trị văn bản không thể được hiểu là ngày tháng.
 
Bạn cần xem thêm: dụng hàm MAXIFS  && Mẹo sử dụng hàm MINIFS


Tags:
Bình luận

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn