excel online - excel vlookupPhòng Cảnh Sát Giao Thông


Tên chính thức Tiếng Việt PHÒNG CẢNH SÁT GIAO THÔNG Tên Tiếng Anh hoặc tên viết tắt
Mã số thuế 5000234134 Ngày cấp 2005-07-20
Người đại diện pháp luật Loại hình doanh nghệp Đơn vị sự nghiệp, đơn vị vũ trang
Trạng thái
NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Địa chỉ trụ sở , Phường Phan Thiết, Thành Phố Tuyên Quang, Tuyên Quang
Ngành Nghề Chính Hoạt động an ninh, trật tự an toàn xã hội Cơ quan thuế quản lý Cục Thuế Tỉnh Tuyên Quang

Ngành Nghề Kinh Doanh:


Số Thứ Tự Tên Ngành Nghề Kinh Doanh Mã Ngành Nghề
1 Hoạt động an ninh, trật tự an toàn xã hội 8411