0973.981.661

excel online - excel vlookupPhòng Dân Tộc Khánh Vĩnh


Tên chính thức Tiếng Việt PHÒNG DÂN TỘC KHÁNH VĨNH Tên Tiếng Anh hoặc tên viết tắt PHÒNG DÂN TỘC KHÁNH VĨNH
Mã số thuế 4201302209 Ngày cấp 2011-07-04
Người đại diện pháp luật Loại hình doanh nghệp Đơn vị sự nghiệp, đơn vị vũ trang
Trạng thái
NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Địa chỉ trụ sở Số 48, Đường 2/8, Thị trấn Khánh Vĩnh, Thị trấn Khánh Vĩnh, Huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa
Ngành Nghề Chính Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, quản lý nhà nước và quản lý chính sách kinh tế, xã hội Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế khu vực Tây Khánh Hòa

Ngành Nghề Kinh Doanh:


Số Thứ Tự Tên Ngành Nghề Kinh Doanh Mã Ngành Nghề
1 Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, quản lý nhà nước và quản lý chính sách kinh tế, xã hội

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn