excel online - excel vlookuptruy Lượt Xem:210

Sử dụng hàm Excel ACOT

Arccotangent là nghịch đảo của cotang .
 
Do đó, đối với tam giác vuông góc bên phải bên dưới, arccotangent của cạnh liền kề, a, chia cho cạnh đối diện, o, bằng với góc θ.
 
Tam giác vuông phải
 
Tức là cho tam giác ở trên,
 
Phương trình Arccotangent
 
Mô tả chức năng
 
Chức năng Excel Acot tính toán arccotangent (tức là cotang nghịch đảo) của một số đã cho, và trả về một góc, tính bằng radian, từ 0 đến π.
 
Lưu ý: chức năng Acot chỉ được giới thiệu trong Excel 2013 và do đó không có sẵn trong các phiên bản trước của Excel.
 
Cú pháp của hàm là:
 
ACOT ( số )
 
Trong đó đối số số là giá trị mà bạn muốn tính toán arccotangent của.
Chuyển đổi từ Radian sang Degrees
 
Nếu bạn muốn góc được trả về bởi hàm Acot được biểu diễn theo độ, bạn có thể chuyển đổi nó bằng cách sử dụng hàm Độ Excel :
 
= DEGREES (radian)
 
Một ví dụ về điều này được đưa ra dưới đây.
 
Ví dụ về hàm Excel Acot
 
Bảng tính sau đây cho thấy hàm Excel Acot, được sử dụng để tính toán arccotangent của bốn giá trị khác nhau:
 
Lưu ý rằng, trong ô A4 của bảng tính trên, hàm Excel Degrees được sử dụng để chuyển đổi kết quả hàm Acot từ radian thành độ.
 
Để biết thêm chi tiết và ví dụ về chức năng Excel Acot, hãy xem trang web Microsoft Office .
 
Lỗi chức năng Acot
 
Nếu bạn gặp lỗi từ hàm Excel Acot, đây có thể là lỗi #VALUE! lỗi:
 
Lỗi thường gặp
 
#GIÁ TRỊ! - - Xảy ra nếu đối số số được cung cấp không phải là số.
 
Mời bạn xem thêm: hàm ARABIC của Excel   &&  Hàm FORMULATEXT của Excel


Tags:
Bình luận

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn