excel online - excel vlookuptruy Lượt Xem:2489

Tình giá trị chính xác của số tuần trong excel

Bạn đã từng bao giời thắc mắc, tìm cách số tuần chính xác trong một số ngày cụ thể chưa...Kênh Excel Online sẽ hướng dẫn bạn tìm giá trị chính xác của số tuần trong excel.

Hàm WEEKNUM

Trong Excel, để trả về số tuần của một ngày bạn có hàm WEEKNUM.
= WEEKNUM (Ngày)
 
Dễ dàng ? Chắc chắn rồi ? Trên thực tế, nó không đơn giản như vậy. Nó phụ thuộc nếu bạn đang ở Việt Nam hoặc ở một quốc gia khác.
 
Quy tắc tính số tuần trên thế giới
 
Sự khác biệt giữa Việt Nam và phần còn lại của thế giới rất đơn giản.
 
Ở Mỹ, bất kể số ngày trong tuần đầu tiên của năm, đó là tuần # 1
 
Trong phần còn lại của thế giới, tuần đầu tiên phải có ít nhất 3 ngày.
 
Vì vậy, nếu ngày 1 tháng 1 là thứ Bảy, tại Việt Nam , nó sẽ là tuần thứ nhất nhưng ở phần còn lại của thế giới, số tuần sẽ là giá trị của số tuần trước của năm trước (tuần # 53)
 
Tóm lại, phần còn lại của thế giới sử dụng quy tắc ISO 8601 để tính số tuần và Hoa Kỳ sử dụng quy tắc riêng của họ.
 

Hàm ISOWEEKNUM

Vì vậy, chính xác điều này và để có thể trả lại số tuần chính xác cho tất cả các quốc gia trên thế giới, Microsoft đã tạo cho phiên bản 2013, hàm ISOWEEKNUM.
 
= ISOWEEKNUM (Ngày)
 
Xem xét sự khác biệt về tính toán vào ngày 1 tháng 1 cho những năm khác nhau này
 
Hàm ISOWEEKNUM
 
Và vào ngày 4 tháng 1
 
Hàm WEEKNUM
Cách tính số tuần trước Excel 2013
 
Excel 2007 và trước
 
Công thức tính số tuần ISO là rất phức tạp nhưng nó hoạt động
 
= INT ((TODAY () - SUM (MOD (DATE (YEAR (TODAY () - MOD (TODAY () - 2; 7) +3); 1; 2); {1E + 99; 7}) * {1 ; -1}) + 5) / 7)
Excel 2010
 
Trong phiên bản này, bạn có thể thêm tham số thứ hai vào hàm WEEKNUM.
 
Nếu bạn đặt giá trị 21 (hmmm, ok, tại sao không ), hàm WEEKNUM sẽ trả về giá trị như hàm ISOWEEKNUM.
 
= WEEKNUM (Ngày, 21)


Tags:
Bình luận

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn