0973.981.661

excel online - excel vlookupTrường Mầm Non Phìn Hồ


Tên chính thức Tiếng Việt TRƯỜNG MẦM NON PHÌN HỒ Tên Tiếng Anh hoặc tên viết tắt
Mã số thuế 6200075620 Ngày cấp 2014-03-03
Người đại diện pháp luật Loại hình doanh nghệp Đơn vị sự nghiệp, đơn vị vũ trang
Trạng thái
NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Địa chỉ trụ sở Xã Phìn Hồ, Xã Phìn Hồ, Huyện Sìn Hồ, Lai Châu
Ngành Nghề Chính Giáo dục mầm non Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế khu vực Phong Thổ - Sìn Hồ

Ngành Nghề Kinh Doanh:


Số Thứ Tự Tên Ngành Nghề Kinh Doanh Mã Ngành Nghề
1 Giáo dục mầm non 8411

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn