excel online - excel vlookup


Tự học excel 2016
Hướng dẫn hạch toán quỹ đầu tư phát triển

Hướng dẫn hạch toán quỹ đầu tư phát triển

Hướng dẫn hạch toán quỹ đầu tư phát triển – theo thông tư 200/2014/TT-BTC (Có hiệu lực từ ngày 1/1/2015) phản ánh số hiện có và tình hình tăng, giảm quỹ đầu tư phát triển của doanh nghiệp
Mẹo sử dụng hàm MINIFS của Excel

Mẹo sử dụng hàm MINIFS của Excel

Chức năng Excel Minifs trả về giá trị tối thiểu từ một tập hợp con của các giá trị được chỉ định theo một hoặc nhiều tiêu chí. min_range - - Một mảng các giá trị số (hoặc một dải các ô chứa các giá trị số), từ đó bạn muốn trả lại giá trị tối thiểu nếu các tiêu chí được thỏa mãn.
Mẹo sử dụng hàm MAXIFS của Excel

Mẹo sử dụng hàm MAXIFS của Excel

Hàm Maxifs của Excel trả về giá trị lớn nhất từ ​​một tập hợp con các giá trị được chỉ định theo một hoặc nhiều tiêu chí. Phạm vi tối đa - - Một mảng các giá trị số (hoặc một dải ô chứa các giá trị số), từ đó bạn muốn trả lại giá trị lớn nhất nếu các tiêu chí được thỏa mãn.
Chức năng Excel Forecast.Ets.Stat

Chức năng Excel Forecast.Ets.Stat

Hàm Excel Forecast.Ets.Stat tính toán một giá trị thống kê được chỉ định, liên quan đến dự báo chuỗi thời gian FORECAST.ETS.STAT ( giá trị , dòng thời gian , thống kê_type , [tính thời vụ] , [hoàn thành dữ liệu] , [tổng hợp] )
Chức năng Excel Forecast.Ets.Seasonality

Chức năng Excel Forecast.Ets.Seasonality

Hàm Excel Forecast.Ets.Seasonality tính toán độ dài của mẫu lặp lại trong dòng thời gian. FORECAST.ETS.SEASONALITY ( giá trị , dòng thời gian , [hoàn thành dữ liệu] , [tổng hợp] )
Chức năng Excel Forecast.Ets.Confint

Chức năng Excel Forecast.Ets.Confint

Hàm Excel Forecast.Ets.Confint tính toán khoảng tin cậy cho một giá trị dự báo trên một dòng thời gian. FORECAST.ETS.CONFINT ( target_date , giá trị , dòng thời gian , [độ tin cậy] , [theo mùa] , [hoàn thành dữ liệu] , [tổng hợp] )
Sử dụng chức năng Excel Forecast.Ets

Sử dụng chức năng Excel Forecast.Ets

Hàm Excel Forecast.Ets sử dụng thuật toán làm mịn theo hàm mũ để dự đoán giá trị tương lai trên dòng thời gian, dựa trên một chuỗi các giá trị hiện có.
Mẹo sử dụng hàm SWITCH trong Excel

Mẹo sử dụng hàm SWITCH trong Excel

Hàm SWITCH Excel so sánh một số giá trị được cung cấp cho một biểu thức kiểm tra được cung cấp và trả về kết quả tương ứng với giá trị đầu tiên khớp với biểu thức kiểm tra. Giá trị mặc định có thể được cung cấp, được trả về nếu không có giá trị được cung cấp nào khớp với biểu thức kiểm tra.
Mẹo sử dụng hàm IFS trong Excel 2016

Mẹo sử dụng hàm IFS trong Excel 2016

Hàm Excel IFS kiểm tra một số điều kiện được cung cấp và trả về kết quả tương ứng với điều kiện đầu tiên đánh giá là TRUE. Nếu không có điều kiện nào được cung cấp được đánh giá là TRUE, hàm trả về lỗi # N / A.
Mẹo sử dụng hàm TEXTJOIN trong Excel 2016

Mẹo sử dụng hàm TEXTJOIN trong Excel 2016

Hàm Textjoin của Excel nối với nhau một chuỗi các chuỗi văn bản được cung cấp thành một chuỗi văn bản kết hợp. Người dùng có thể chỉ định dấu phân tách để thêm giữa các mục văn bản riêng lẻ, nếu được yêu cầu.
Sử dụng hàm Chức năng CONCAT trong excel

Sử dụng hàm Chức năng CONCAT trong excel

Hàm Concat có thể chấp nhận phạm vi ô (cũng như các ô hoặc giá trị đơn) làm đối số, trong khi hàm Concatenate chỉ có thể chấp nhận các ô hoặc giá trị đơn lẻ.
Tính toán giữa hai giá trị trong một phạm vi

Tính toán giữa hai giá trị trong một phạm vi

Trong Excel, bạn có thể dễ dàng trả lại kết quả giữa hai giá trị. Hầu hết mọi người nghĩ rằng họ phải làm rất nhiều IF lồng nhau. Nhưng bạn có thể làm cùng một công việc với hàm VLOOKUP
Hướng dẫn tạo Vlookup sang bên trái trong Excel

Hướng dẫn tạo Vlookup sang bên trái trong Excel

Hành vi bình thường của hàm VLOOKUP là trả về dữ liệu từ một bảng. Nhưng bạn chỉ có thể trả về dữ liệu ở bên phải của cột chứa ID.
Hướng dẫn sử dụng hàm INDEX trong Excel

Hướng dẫn sử dụng hàm INDEX trong Excel

Thứ tự các tham số là rất quan trọng. Thông thường, người dùng đảo ngược cài đặt của hàng và cột và chắc chắn, hàm không trả lại kết quả chính xác.
Hướng dẫn tạo một Vlookup Offset trong excel

Hướng dẫn tạo một Vlookup Offset trong excel

Hướng dẫn tạo một Vlookup Offset trong excel Chúng tôi muốn tự động sắp xếp lại các giá trị của chúng tôi trong 2 bảng khác nhau. Vì vậy, chúng ta sẽ tạo các công thức giữa 2 bảng final và bảng ban đầu.
Bài tập Excel 5: Sắp xếp dữ liệu và in tập tin

Bài tập Excel 5: Sắp xếp dữ liệu và in tập tin

Bài tập sắp xếp: Tìm hiểu cách sắp xếp dữ liệu và in các phần của trang tính. Các định dạng đặc biệt và bài tập xuất khẩu : minh họa cách ăn mặc một bảng bằng cách sử dụng các định dạng đặc biệt và cách xuất bảng hoặc biểu đồ vào tài liệu Microsoft Word.
Bài tập excel hướng dẫn Sử dụng ChartWizard

Bài tập excel hướng dẫn Sử dụng ChartWizard

Bài tập excel hướng dẫn Sử dụng ChartWizard Sử dụng ChartWizard : Thể hiện sự dễ dàng tạo biểu đồ. Để cung cấp cho biểu đồ nhãn mô tả của bạn, nhấp đúp vào tab ở dưới cùng của màn hình có nhãn CHART 2
26 bài tập excel từ cơ bản đến nâng cao có lời giải + đáp án

26 bài tập excel từ cơ bản đến nâng cao có lời giải + đáp án

Kênh Excel Online giới thiệu đến các bạn đang có nhu cầu học thực hành excel một số bài tập excel thực hành từ cơ bản đến nâng cao cho các bạn có thể tự học, tự thực hành nâng cao kỹ năng excel của mình ngay ở nhà.
Cách duy trì bảng tính trong Excel 2016

Cách duy trì bảng tính trong Excel 2016

Bất kỳ trang tính Excel nào bạn tạo có thể dễ dàng trở nên quá tải vì có quá nhiều thông tin chứa trong đó. Dưới đây là một vài công cụ để giúp bạn quản lý tất cả.
Link Download Excel 2016 miễn phí + Full Crack

Link Download Excel 2016 miễn phí + Full Crack

Microsoft Download Excel 2016 free giúp việc làm việc với số lượng lớn dữ liệu trở nên dễ dàng hơn và mang lại nhiều ý nghĩa hơn. Mở khóa thông tin chi tiết và kể câu chuyện trong dữ liệu của bạn bằng cách sắp xếp nó trong bảng tính (sổ làm việc).
Excel 2016: Cách định dạng dữ liệu và ô

Excel 2016: Cách định dạng dữ liệu và ô

Định dạng trang tính có thể thay đổi giao diện của trang tính. Bạn có thể thêm màu, thay đổi phông chữ, đặt vào những thứ như tiêu đề, áp dụng kiểu và nhiều thứ khác. Dành thời gian để định dạng một bảng tính có thể lấy nó từ trang dữ liệu màu đen và trắng và các đường lưới tới thứ gì đó trông chuyên nghiệp và hấp dẫn.
Thay đổi kích thước và di chuyển hình ảnh

Thay đổi kích thước và di chuyển hình ảnh

Để thay đổi kích thước hình ảnh, hãy chuyển đến Công cụ định dạng hình ảnh Ribbon. Chuyển đến nhóm Kích thước và nhập kích thước tính bằng inch cho chiều cao và chiều rộng.
Thay đổi đường viền của ảnh trong excel 2016

Thay đổi đường viền của ảnh trong excel 2016

Hướng dẫn bạn từ a - z cách thay đổi đường viền của ảnh trong excel 2016 một cách đầy màu sắc mà bạn có thể thao hồ mà lựa chọn theo nhu cầu của mình.
Excel 2016 Cách sử dụng công thức và hàm

Excel 2016 Cách sử dụng công thức và hàm

Bất cứ khi nào bạn sử dụng một hàm, bạn chỉ phải cung cấp các giá trị mà hàm sẽ sử dụng. Những giá trị mà bạn cung cấp được gọi là đối số của hàm . Excel làm phần còn lại cho bạn.
12


0982.686.028