0973.981.661

excel online - excel vlookupUbnd Xã Nam Trung


Tên chính thức Tiếng Việt UBND XÃ NAM TRUNG Tên Tiếng Anh hoặc tên viết tắt
Mã số thuế 2900650318 Ngày cấp 2005-06-09
Người đại diện pháp luật Loại hình doanh nghệp Đơn vị sự nghiệp, đơn vị vũ trang
Trạng thái
NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Địa chỉ trụ sở UBND xã Nam Trung, Huyện Nam Đàn, Nghệ An
Ngành Nghề Chính Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác chưa được phân vào đâu Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II

Ngành Nghề Kinh Doanh:


Số Thứ Tự Tên Ngành Nghề Kinh Doanh Mã Ngành Nghề
1 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác chưa được phân vào đâu