0973.981.661

excel online - excel vlookupUbnd Xã Tân Bình


Tên chính thức Tiếng Việt UBND XÃ TÂN BÌNH Tên Tiếng Anh hoặc tên viết tắt
Mã số thuế 5900339316 Ngày cấp 2005-09-08
Người đại diện pháp luật Loại hình doanh nghệp Đơn vị sự nghiệp, đơn vị vũ trang
Trạng thái
NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Địa chỉ trụ sở Xã Tân Bình, Huyện Đak Đoa, Gia Lai
Ngành Nghề Chính Hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế khu vực Đak Đoa - Mang Yang

Ngành Nghề Kinh Doanh:


Số Thứ Tự Tên Ngành Nghề Kinh Doanh Mã Ngành Nghề
1 Hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp 8411

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn