Excel online - Excel vlookup

Cách sử dụng Hàm UNICHAR trong Excel

Hàm UNICHAR là gì?

Hàm UNICHAR được phân loại theo các hàm Văn bản Excel . UNICHAR cung cấp cho người dùng ký tự Unicode của một số được chỉ định, trong đó Unicode là số thập phân từ 0 đến 65535. Hàm được giới thiệu trong MS Excel 2013.
 
Công thức = UNICHAR (số)
 
Ở đâu:
 
Đối số số là một số nguyên. Đây là một đầu vào bắt buộc. Nó có thể là một số hoặc một tham chiếu đến một ô trong một bảng tính có chứa số đó. Hàm UNICHAR sẽ chuyển đổi số được cung cấp thành số Unicode đại diện cho một ký tự.
 
Làm cách nào để sử dụng Hàm UNICHAR trong Excel?
 
Để hiểu cách sử dụng hàm UNICHAR, hãy xem xét một vài ví dụ:

Ví dụ 1
 
Giả sử chúng tôi được cung cấp một bộ dữ liệu mà chúng tôi muốn chuyển đổi thành các ký tự UNICODE. Đầu tiên, chúng tôi sẽ liệt kê dữ liệu trong một cột, như hiển thị bên dưới:
 
 
Trong cột liền kề, chúng tôi sẽ nhập công thức sau:
 

 


Chúng tôi nhận được kết quả dưới đây:

Khi số đã cho là 65, hàm UNICHAR trả về ký tự được biểu thị bằng số Unicode 65 (chữ hoa A).
 
Khi số đã cho là 32, hàm UNICHAR trả về ký tự được biểu thị bằng số Unicode 32 (ký tự khoảng trắng).
 
Nếu số đã cho là 45, hàm UNICHAR trả về ký tự được biểu thị bằng số Unicode 45 (ký tự gạch ngang).
 
Ví dụ 2
 
UNICHAR là một phần mở rộng của hàm CHAR. Hàm CHAR chỉ cho phép các số trong khoảng từ 1 đến 255. Nếu chúng ta muốn mã số lớn hơn 255, chúng ta cần sử dụng hàm UNICHAR.
 

Chúng tôi đã có một #VALUE! lỗi là do chúng tôi đã cho 0 ở hàng 6 một số không xác định trong hàng 5.
 
Hàm UNICHAR và Mã ký tự
Máy tính, như chúng ta biết, làm việc với số lượng. Tất cả các bảng chữ cái, các ký tự đặc biệt, chẳng hạn như & & và # # Tất cả đều được lưu trữ và hiển thị bằng cách được hệ thống gán một số duy nhất.
 
Ban đầu, hệ thống đánh số hoặc trang mã được sử dụng là khác nhau. Ví dụ, có hệ thống mã ANSI được Microsoft phát triển và sử dụng, trong khi bộ ký tự Macintosh được máy tính Macintosh phát triển và sử dụng.
 
Người dùng đã phải đối mặt với các vấn đề khi họ cố gắng chuyển đổi mã ký tự từ hệ thống này sang hệ thống khác. Để giải quyết vấn đề này, một bộ ký tự phổ quát, được gọi là hệ thống Unicode, đã được phát triển. Hệ thống đã gán một mã ký tự duy nhất cho tất cả các ký tự được sử dụng trong tất cả các hệ thống. Nó được thiết kế để chứa hơn một triệu điểm mã. Tuy nhiên, để tương thích, 255 điểm mã đầu tiên của hệ thống Unicode giống như hệ thống ANSI đối với các ký tự và số ngôn ngữ phương Tây.
 
Hàm UNICHAR rất hữu ích vì nó giúp dịch số trang mã thành các ký tự cho các tệp được tạo trên các loại hệ thống khác bằng Unicode. UNICHAR cũng có thể được sử dụng với các hàm Excel khác như TRIM hoặc SUBSTITUTE để xóa các ký tự không mong muốn khỏi bảng tính.
 
Một vài gợi ý về Hàm UNICHAR 
 
Dựa trên số, ký tự Unicode được trả về có thể là một chuỗi ký tự, ví dụ, trong mã UTF-16 hoặc UTF-8. UTF đề cập đến Định dạng Chuyển đổi Unicode và bao gồm UTF-1, UTF-7, UTF-8, UTF-16 và UTF-32.
Hàm UNICHAR sẽ trả về lỗi # N / A khi các số Unicode là thay thế một phần và các kiểu dữ liệu không hợp lệ.
Lỗi #VALUE xảy ra nếu số bằng 0 hoặc các số nằm ngoài phạm vi cho phép.
Hãy nhớ rằng, chữ hoa và chữ thường trên bàn phím đề cập đến các mã ký tự khác nhau, ví dụ: Từ A Một = 65, Đây là một = 97.
 
 
Chúc bạn thành công !

 

Bạn có thắc mắc gì muốn được giải đáp hãy để lại ý kiến ( Họ tên, Số điện thoại hoặc Email, câu hỏi) của mình dưới dưới phần bình luận chúng tôi sẽ giải đáp cho bạn !

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ LIÊN QUAN

CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT