Excel online - Excel vlookup

Tính lãi lỗ và chuyển lỗ các năm để giảm thuế là công việc mà kế toán cần làm cho doanh nghiệp, Vậy tính lãi lỗ và chuyển lỗ trong doanh nghiệp như thế nào?


Lỗ là gì?

Lỗ là mức chênh lệch mang dấu âm phát sinh khi tổng doanh thu của một công ty nhỏ hơn tổng chi phí của nó.

Cách tính lỗ:

– Theo Điều 9 của TT 123/2012/TT-BTC, trước đây việc xác định lãi – lỗ là căn cứ vào thu nhập chịu thuế.

– Nhưng kể từ khi thông tư 78/2014/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 2//2014 thì việc xác định lãi hay lỗ là dựa vào thu nhập tính thuế chưa bao gồm các khoản lỗ được kết chuyển từ các kỳ trước. (Theo điều 9 của TT 78).

+ Lỗ từ hoạt động kinh doanh hưởng thuế suất ưu đãi

+ Lỗ từ hoạt động kinh doanh không hưởng thuế suất ưu đãi

+ Lỗ từ hoạt động kinh doanh bất động sản

+ Lỗ từ hoạt động liên doanh, góp vốn đầu tư vào doanh nghiệp khác

+ Lỗ từ hoạt động đầu tư ra nước ngoài

Tính lãi lỗ và chuyển lỗ trong doanh nghiệp


Cách chuyển lỗ cho doanh nghiệp sau khi quyết toán thuế mà bị lỗ

Theo Thông tư số 123/2012/TT-BTC được ban hành ngày 27/7/2012 và áp dụng ngày 10/9/2012 trở đi có quy định cụ thể việc chuyển lỗ như sau: Doanh nghiệp sau khi quyết toán thuế mà bị lỗ thì phải chuyển toàn bộ và liên tục số lỗ vào thu nhập chịu thuế của những năm tiếp theo. Thời gian chuyển lỗ tính liên tục không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ.

Nguyên tắc chuyển lỗ:

– Khi đã xác định được kết quả trong kỳ kinh doanh là lãi mới được chuyển lãi.

– Số lỗ được chuyển phải toàn bộ và liên tục, không được nhiều hơn số lãi.

– Thời gian chuyển lỗ liên tục không quá 5 năm.

Ngoài ra, doanh nghiệp cũng cần lưu ý một số điểm sau khi chuyển lỗ:

– Doanh nghiệp tạm thời chuyển lỗ vào thu nhập chịu thuế của các quý của năm sau khi lập tờ khai tạm nộp quý và chuyển chính thức vào năm sau khi lập tờ khai quyết toán thuế năm.

– Doanh nghiệp có số lỗ giữa các quý trong cùng một năm tài chính thì được bù trừ số lỗ của quý trước vào các quý tiếp theo của năm tài chính đó.

– Nếu khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, thì doanh nghiệp xác định số lỗ của cả năm và chuyển toàn bộ và liên tục số lỗ vào thu nhập chịu thuế của những năm tiếp sau năm phát sinh lỗ theo quy định nêu trên./.

Theo Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27 tháng 7 năm 2012 Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008, Nghị định số 122/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.


Hướng dẫn tính chuyển lỗ cụ thể

Đầu năm 2015: số lỗ 2014 được chuyển tối đa đến 2015-2019

+ Trường hợp TK 4212 có số dư Nợ (Lỗ), ghi:

Nợ TK 4211 – Lợi nhuận chưa phân phối năm trước= 252.000.000

Có TK 4212 – Lợi nhuận chưa phân phối năm nay. = 252.000.000

Đầu năm 2016: số lỗ 2015 được chuyển tối đa đến 2016-2020

+ Trường hợp TK 4212 có số dư Nợ (Lỗ), ghi:

Nợ TK 4211 – 681.000.000

Có TK 4212 – 681.000.000

Đầu năm 2017:

+ Nếu như trong năm nay doanh nghiệp có lãi thì ta định khoảng như sau :

Nợ TK 4212 : 200.000.000

Có TK 4211 : 200.000.000

Về cách làm quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, các bạn cần phải kèm theo Mẫu 03-02/TNDN Chuyển lỗ từ hoạt động kinh doanh.

Năm 2016 làm ăn có lời = 200.000.000

Vậy khi quyết toán thuế TNDN cuối năm 2016 sau khi đã nhập vào phụ lục: 03-1A/TNDN

Kết quả hoạt động kinh doanh số liệu tự động nhảy sang ô A1=200.00.000 của tờ khai quyết toán thuế TNDN năm 2016.

Ngoài ra có kèm phụ lục: 03-2A/TNDN CHUYỂN LỖ TỪ HĐKD.

Sau khi bạn điền song thì số liệu này tự động chạy sang tờ khai quyết toán thuế năm 2016 chỉ tiêu [C3]= 200.000.000 số lỗ từ các năm trước chuyển sang.


 

Bạn có thắc mắc gì muốn được giải đáp hãy để lại ý kiến ( Họ tên, Số điện thoại hoặc Email, câu hỏi) của mình dưới dưới phần bình luận chúng tôi sẽ giải đáp cho bạn !

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ LIÊN QUAN

CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT