Excel online - Excel vlookup

Hàm Excel GAUSS

Mô tả chức năng
 
Hàm Excel GAUSS trả về xác suất mà một thành viên của một tập hợp bình thường tiêu chuẩn sẽ rơi giữa giá trị trung bình và một số độ lệch chuẩn được chỉ định từ giá trị trung bình.
 
Ghi chú: Hàm Gauss mới trong Excel 2013 và do đó không có sẵn trong các phiên bản trước của Excel.
 
Cú pháp của hàm là:
 
GAUSS ( z )
 
trong đó đối số z là số thực mà tại đó bạn muốn đánh giá hàm Gauss.
 

Ví dụ về hàm Gauss
 
Biểu đồ hàm Gauss
 
Hàm Gauss cho -6 ≤ z ≤ 6
 
Các biểu đồ ở bên phải cho thấy hàm Gauss cho các giá trị của z giữa -6 và 6.
 
Trong bảng tính bên dưới, hàm Gauss của Excel được sử dụng để đánh giá hàm này cho bốn giá trị khác nhau của z .
 
Ví dụ về hàm Gauss
 
Biểu đồ hàm Gauss

Để biết thêm chi tiết và ví dụ về hàm Excel Gauss, hãy xem trang web Microsoft Office .
 
Lỗi chức năng Gauss
 
Nếu bạn gặp lỗi từ Chức năng Gauss của Excel, đây có thể là một trong những điều sau đây:
 
Lỗi thông thường
 
#NUM! - - Xảy ra nếu giá trị được cung cấp của z không phải là số hợp lệ.
 
#GIÁ TRỊ! - - Xảy ra nếu đối số được cung cấp không phải là số.
 
Mời bạn xem thêm: Hàm GAMMA của Excel  &&  Hàm BINOM.DIST.RANGE


 

Bạn có thắc mắc gì muốn được giải đáp hãy để lại ý kiến ( Họ tên, Số điện thoại hoặc Email, câu hỏi) của mình dưới dưới phần bình luận chúng tôi sẽ giải đáp cho bạn !

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ LIÊN QUAN

CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT