Excel online - Excel vlookup

Hàm GAMMA của Excel

Mô tả chức năng
 
Hàm GAMMA của Excel trả về giá trị của hàm Gamma, Γ (n) , đối với một số được chỉ định, n.
 
Ghi chú: Chức năng Gamma mới trong Excel 2013 và do đó không có sẵn trong các phiên bản trước của Excel.
 
Cú pháp của hàm là:
 
GAMMA ( số )
 
trong đó đối số số là số thực dương.
 
Ví dụ về chức năng Gamma
 
Biểu đồ hàm Gamma
 
Hàm Gamma Γ (n) cho 0,0083 ≤ n ≤ 6
 
Các biểu đồ ở bên phải cho thấy hàm Gamma, Γ (n), cho 0,0083 ≤ n ≤ 6.
 
Trong bảng tính bên dưới, hàm Gamma Excel được sử dụng để đánh giá hàm này cho bốn giá trị khác nhau của n .

Ví dụ về chức năng Gamma

Để biết thêm các ví dụ về hàm Excel Gamma, hãy xem trang web Microsoft Office .
 
Lỗi chức năng Gamma
 
Nếu bạn gặp lỗi từ Chức năng Gamma Excel, đây có thể là một trong những điều sau đây:
 
Lỗi thông thường
 
#NUM! - - Xảy ra nếu đối số số được cung cấp là ≤ 0.
 
#GIÁ TRỊ! - - Xảy ra nếu đối số số được cung cấp không phải là số.
 
Mời bạn xem thêm: Hàm BINOM.DIST.RANGE   &&  Hàm SECH của Excel 

Bạn có thắc mắc gì muốn được giải đáp hãy để lại ý kiến ( Họ tên, Số điện thoại hoặc Email, câu hỏi) của mình dưới dưới phần bình luận chúng tôi sẽ giải đáp cho bạn !

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ LIÊN QUAN

CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT