Excel online - Excel vlookup

Hàm PERMUTATIONA của Excel

Kết hợp & phép hoán vị
 
Lưu ý rằng các kết hợp khác với hoán vị trong đó kết hợp các đối tượng có thể theo thứ tự bất kỳ, nhưng trong một hoán vị, thứ tự là quan trọng.
 
Các hàm Permut và Permutationa
 
Các hàm Excel Permut và Permutationa đều tính toán số hoán vị của một sự lựa chọn các đối tượng từ một tập hợp.
 
Tuy nhiên, hai hàm này khác nhau ở chỗ hàm Permut không tính số lần lặp lại trong khi hàm Permutationa đếm số lần lặp lại.
 
Ví dụ, trong một bộ 3 đối tượng, a , b , c , có bao nhiêu hoán vị của 2 đối tượng ở đó?
 
Hàm Permut trả về kết quả 6 (hoán vị: ab , ac , ba , bc , ca , cb );
 
Hàm Permutationa trả về kết quả 9 (hoán vị: aa , ab , ac , ba , bb , bc , ca , cb , cc ).

Mô tả chức năng
 
Hàm Excel Permutationa tính toán số hoán vị, với các lần lặp lại, của một số đối tượng được chỉ định từ một tập hợp.
 
Cú pháp của hàm là:
 
PERMUTATIONA ( số , số_chọn )
 
Nơi các đối số hàm là:
 
con số - - Tổng số đối tượng trong tập hợp (phải là ≥ 0).
 
number_chosen - - Số lượng đối tượng được chọn từ tập hợp (phải là ≥ 0).
 
Lưu ý rằng, nếu bất kỳ đối số nào được cung cấp dưới dạng giá trị thập phân, chúng được cắt ngắn thành số nguyên theo hàm hoán vị.
 
Ví dụ về hàm Permutationa
 
Trong bảng tính bên dưới, hàm Permutationa của Excel được sử dụng để tính toán số hoán vị (có lặp lại) của sáu đối tượng, được chọn từ các tập hợp có kích thước khác nhau.
 

Để biết thêm chi tiết và ví dụ về hàm Excel Permutationa, hãy xem trang web Microsoft Office .
 
Lỗi chức năng Permutationa
 
Nếu bạn gặp lỗi từ hàm Permutationa trong Excel, đây có thể là một trong những điều sau đây:
 
Lỗi thông thường
 
#NUM! - -
 
Xảy ra nếu một trong hai:
 
Đối số số được cung cấp là <0;
 
Đối số number_chosen được cung cấp là <0;
 
Đối số số được cung cấp là < đối số number_chosen .
 
#GIÁ TRỊ! - - Xảy ra một hoặc cả hai đối số được cung cấp không phải là số.
 
Mời bạn xem thêm:  Hàm Excel GAUSS  &&  Hàm GAMMA của Excel


 

Bạn có thắc mắc gì muốn được giải đáp hãy để lại ý kiến ( Họ tên, Số điện thoại hoặc Email, câu hỏi) của mình dưới dưới phần bình luận chúng tôi sẽ giải đáp cho bạn !

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ LIÊN QUAN

CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT