Excel online - Excel vlookup

Hàm VALUE là gì? Cách sử dụng Hàm VALUE

Hàm VALUE được phân loại theo các hàm Văn bản Excel . Nó sẽ chuyển đổi một chuỗi văn bản đại diện cho một số thành một số. Do đó, hàm sẽ chuyển đổi văn bản xuất hiện ở định dạng được nhận dạng (định dạng số, ngày hoặc thời gian) thành giá trị số.
 
Trong phân tích tài chính, hàm VALUE không được sử dụng nhiều, vì Excel tự động chuyển đổi văn bản thành giá trị số. Tuy nhiên, điều quan trọng đối với bất kỳ ai muốn thành thạo toàn bộ các hàm Excel .
 
Công thức = GIÁ TRỊ (Văn bản)
 
Văn bản (đối số bắt buộc) - Đây là văn bản được đặt trong dấu ngoặc kép hoặc tham chiếu đến một ô có chứa văn bản bạn muốn chuyển đổi.

Làm cách nào để sử dụng Hàm GIÁ TRỊ trong Excel?

Hàm VALUE được giới thiệu trong Excel 2007 và có sẵn trong tất cả các phiên bản Excel tiếp theo. Để hiểu cách sử dụng hàm, chúng ta hãy xem xét một vài ví dụ:

Ví dụ 1
 
Chúng ta hãy xem hàm này sẽ hoạt động như thế nào khi chúng ta đưa ra các công thức sau:
 
 
Chúng tôi nhận được kết quả dưới đây:
 

Ví dụ 2
Giả sử một đội nhân sự muốn chỉ định một điểm phạt cho một nhân viên đến muộn. Để gán điểm phạt dựa trên thời gian chậm trễ, bạn có thể sử dụng công thức IF lồng nhau.
 
Giả sử chúng tôi được cung cấp dữ liệu dưới đây:
 
Công thức sử dụng là:
 

Chúng tôi nhận được kết quả dưới đây:
 
 
Công thức trước tiên kiểm tra độ trễ theo thời gian trong D5 để xem nếu nó bằng 0, thì điểm 0 được chỉ định. Nếu kết quả của bài kiểm tra logic ở trên là FALSE, công thức sẽ kiểm tra xem liệu C3 có thấp hơn ngưỡng tiếp theo hay không, tức là 5 phút. Sau đó sẽ gán 1.
 
Mô hình tương tự lặp lại ở mỗi ngưỡng. Vì các bài kiểm tra được chạy theo thứ tự, từ nhỏ nhất đến lớn nhất, không cần phải đặt dấu ngoặc phức tạp hơn.
 
Hàm VALUE được sử dụng để làm cho Excel coi giá trị thời gian ở mỗi ngưỡng là một số thay vì tiếp theo.
 
Những điều cần nhớ về Hàm GIÁ TRỊ
Theo Microsoft, chức năng VALUE được sử dụng để tương thích với các chương trình bảng tính khác.
Hàm chuyển đổi văn bản xuất hiện ở định dạng được nhận dạng (định dạng số, ngày hoặc thời gian) thành giá trị số.
 
 
Chúc bạn thành công !

 

Bạn có thắc mắc gì muốn được giải đáp hãy để lại ý kiến ( Họ tên, Số điện thoại hoặc Email, câu hỏi) của mình dưới dưới phần bình luận chúng tôi sẽ giải đáp cho bạn !

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ LIÊN QUAN

CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT