Excel online - Excel vlookup

Hướng dẫn sử dụng hàm INDEX trong Excel

Kênh Excel Online sẽ trình bày Hàm INDEX trả về giá trị của một ô tại giao điểm của một hàng và một cột trong một bảng hoặc một tham chiếu.

Trình bày hàm INDEX

Hàm INDEX làm việc với ba tham số:
 
Tài liệu tham khảo của một phạm vi ô chứa giá trị trả về
 
Chỉ mục hàng
 
Chỉ mục cột
 
[Tùy chọn] số vùng (trong trường hợp nhiều bảng)
 
Thứ tự các tham số là rất quan trọng. Thông thường, người dùng đảo ngược cài đặt của hàng và cột và chắc chắn, hàm không trả lại kết quả chính xác.
 
Trong ví dụ bên dưới, chúng tôi có hai bảng gồm 1 tham số.
 
Thay đổi các giá trị trong D7 và D8 để thay đổi tên của tháng trong E7 và E8.
 
huong-dan-su-dung-ham-index-trong-excel

Giải thích về văn bản
Để trả lại tháng của bảng ngang (màu vàng), chúng ta viết fonction như sau:
 
Lựa chọn phạm vi ô chứa dữ liệu của chúng tôi
 
Viết giá trị chỉ số (vị trí) mà chúng ta muốn trả về
Hàm này là 
= INDEX (A2: A13,10)
 
Nhưng tất nhiên, chúng ta có thể thay thế giá trị 10 bằng tham chiếu của một ô như thế này
 
= INDEX (A2: A13, D7 )
 
Bây giờ, nếu định hướng của nguồn là dọc (cột), văn bản bây giờ sẽ như thế này
 
Lựa chọn phạm vi ô chứa dữ liệu của chúng tôi
 
Để trống tham số thứ hai (vì hướng dọc)
 
Viết vị trí hoặc tham chiếu chứa giá trị trả về
 
= INDEX (C3: I3,, D8)

Hàm INDEX với 2 tham số

Hàm INDEX rất mạnh với mảng 2 chiều. Như vậy, bạn có thể trả về giá trị của một ô bên trong một lưới dữ liệu.
 
Ví dụ, chúng ta muốn trả về giá trị lương bằng cách sử dụng 2 tham số
 
Số năm nghiên cứu (trong cột)
 
Số năm làm việc trong một công việc tương tự (trong hàng) 
 
= INDEX (Nguồn, chỉ mục hàng, chỉ mục cột)
 
huong-dan-su-dung-ham-index-trong-excel1.png

Điều bắt buộc là lựa chọn của bạn KHÔNG bao gồm các tiêu đề.
 
Đối với tham số đầu tiên, chúng tôi chỉ chọn dữ liệu của chúng tôi (không có tiêu đề)
 
= INDEX (B7: G12,
 
Đối với tham số thứ hai, chúng ta sẽ sử dụng giá trị của số năm nghiên cứu và chúng ta thêm 1. Bởi vì, nếu chúng ta muốn tìm giá trị hàng cho một người có 3 năm của Đại học, trên thực tế chúng ta phải tập trung vào Hàng thứ 4 của lưới của chúng tôi. 
= INDEX (B7: G12, B3 + 1
 
Để chọn cột liên quan đến số năm kinh nghiệm, chúng ta phải sử dụng hàm MATCH để trả về phần tử thứ n của danh sách. 
= INDEX (B7: G12, B3 + 1, MATCH (B4, B6: G6,0))
 
huong-dan-su-dung-ham-index-trong-excel2.png
 
Hãy thử trong sổ làm việc để thay đổi giá trị trong B3 và B4 để thay đổi kết quả.
 


 

Bạn có thắc mắc gì muốn được giải đáp hãy để lại ý kiến ( Họ tên, Số điện thoại hoặc Email, câu hỏi) của mình dưới dưới phần bình luận chúng tôi sẽ giải đáp cho bạn !

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ LIÊN QUAN

CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT