Excel online - Excel vlookup

Hướng dẫn tạo Vlookup sang bên trái trong Excel

Vấn đề hàm VLOOKUP
 
Hành vi bình thường của hàm VLOOKUP là trả về dữ liệu từ một bảng. Nhưng bạn chỉ có thể trả về dữ liệu ở bên phải của cột chứa ID.
 
Tuy nhiên, trong một số trường hợp, bạn không thể thay đổi thứ tự của các cột. Ví dụ như trong tài liệu này, nơi ID là quốc gia mã.
 
tạo Vlookup sang bên trái trong Excel

Để trả về dân số dựa trên mã quốc gia, bạn chỉ cần sử dụng hàm VLOOKUP vì nó được giải thích trong bài viết này
 
Nhưng nếu chúng ta muốn trả về tên của quốc gia, ở bên trái ID, hàm VLOOKUP không phải là cách để giải quyết vấn đề.
 
hàm VLOOKUP
 
Cách trả lại dữ liệu ở bên trái
 
Vì vậy, vì hàm VLOOKUP không được xây dựng để trả về dữ liệu ở bên trái cột ID, chúng ta không thể sử dụng hàm này.
 
Nhưng nếu chúng ta sử dụng hàm INDEXMATCH cùng nhau , có thể xây dựng một công thức để giải quyết vấn đề.

Xây dựng hàm INDEX

Hàm INDEX cho phép bạn tìm kiếm một mục trong bảng. Hàm cần 3 tham số:
 
Tham số đầu tiên chứa bảng tìm kiếm
 
Tham số thứ hai đại diện cho dòng tìm kiếm
 
Tham số thứ ba không được sử dụng trong trường hợp này
 
Vì vậy, chúng ta sẽ bắt đầu công thức bằng cách chỉ chọn 1 cột, cột chứa kết quả trả về.
 
= INDEX ( $ A $ 2: $ A $ 233,

 


Sử dụng hàm MATCH

Tham số thứ hai của hàm INDEX sẽ được điền bởi  hàm MATCH .
 
Hàm MATCH trả về vị trí của một mục trong danh sách. Nhưng hãy viết hàm này trong một ô mới để hiểu hàm này sẽ trả về cái gì.
 
Tham số đầu tiên của hàm MATCH là giá trị chúng tôi tìm kiếm
 
= MATCH ($ H $ 3,
 
Và tham số thứ hai là cột nơi chúng tôi tìm kiếm giá trị này
 
= MATCH ($ H $ 3, $ B $ 2: $ B $ 233 ,
 
Chúng tôi hoàn thành hàm với giá trị 0 hoặc FALSE để cho biết rằng chúng tôi thực hiện một nghiên cứu chính xác. Nó giống như tham số cuối cùng của hàm VLOOKUP.
 
= MATCH ($ H $ 2, $ B $ 2: $ B $ 233, 0 )
 
Nhìn vào kết quả của hàm này cho các giá trị khác nhau của các quốc gia
 
số cuối cùng của hàm VLOOKUP

Bao gồm MATCH bên trong hàm INDEX

Vì vậy, chúng ta chỉ cần chèn kết quả của hàm MATCH vào tham số thứ hai của hàm INDEX.
 
Như vậy, chúng ta có thể trả về một giá trị nằm bên trái ID
 
= INDEX ($ A $ 2: $ A $ 233, MATCH ($ H $ 3; $ B $ 2: $ B $ 233,0))
 
Bao gồm MATCH bên trong hàm INDEX
 
 

 

Bạn có thắc mắc gì muốn được giải đáp hãy để lại ý kiến ( Họ tên, Số điện thoại hoặc Email, câu hỏi) của mình dưới dưới phần bình luận chúng tôi sẽ giải đáp cho bạn !

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ LIÊN QUAN

CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT