Excel online - Excel vlookup

Mẹo sử dụng Pivot Tables trong Excel

Nếu công việc của bạn liên quan đến việc phân tích một lượng lớn dữ liệu, bạn gần như chắc chắn sẽ được hưởng lợi từ việc sử dụng bảng tổng hợp Excel, để giúp bạn hiểu và hiểu rõ dữ liệu.
 
Bảng Excel Pivot tập hợp tất cả dữ liệu trong bảng tính (hoặc một phạm vi bảng tính) và trình bày tóm tắt dữ liệu này trong bảng, cho phép bạn xem nhanh thông tin như:
 
Số lượng mục trong mỗi danh mục;
 
Tổng của một cột dữ liệu, được chia thành các loại dữ liệu.
 
Ví dụ sau cho thấy cách tạo Bảng tổng hợp từ bảng tính đơn giản bên dưới, trong đó có doanh số bán hàng của công ty cho năm 2015.
 
Mẹo sử dụng Pivot Tables trong Excel

(Lưu ý rằng ví dụ dưới đây áp dụng cho các phiên bản Excel hiện tại (2007 trở lên). Nếu bạn đang sử dụng phiên bản Excel cũ hơn, bạn có thể muốn xem trang về cách tạo bảng tổng hợp trong Excel 2003 ).

Làm thế nào để tạo một bảng Excel Pivot đơn giản

Để tạo Bảng tổng hợp từ bảng tính ví dụ trên:
 
Bước 1: Chọn dữ liệu được bao gồm trong bảng tổng hợp
 
Bạn có thể chọn toàn bộ phạm vi dữ liệu được bao gồm trong Bảng tổng hợp hoặc bạn có thể chỉ cần chọn một ô đơn lẻ bên trong bảng dữ liệu của mình.
 
(Lưu ý rằng bạn chọn một ô, Excel sẽ cố gắng xác định và sử dụng toàn bộ phạm vi dữ liệu trong bảng tổng hợp của bạn).
 
Bước 2: Nhấp vào nút Pivot Table
 
Bấm vào nút Pivot Table, nằm trong nhóm 'Bảng', trên tab 'Chèn' của ruy-băng Excel.
 
Nhấp vào nút Pivot Table
 
Bước 3: Kiểm tra các chi tiết trong hộp thoại Pivot Table
 
Tạo Hộp thoại Pivot Table
 
Bạn sẽ được trình bày với hộp thoại 'Tạo Pivot Table'. Đảm bảo tùy chọn 'Chọn một bảng hoặc phạm vi' được chọn và đảm bảo phạm vi mà Excel đã nhập tự động có liên quan đến phạm vi mà bạn muốn sử dụng cho bảng tổng hợp.
 
Chọn nơi bạn muốn đặt bảng tổng hợp (nếu bạn không chắc chắn, hãy giữ cài đặt mặc định là 'Trang tính mới'), sau đó nhấp vào OK .
 
Tạo Hộp thoại Pivot Table

 


Bước 4: Chỉ định nội dung và cấu trúc của bảng tổng hợp

Danh sách trường bảng Excel Pivot

Excel sẽ trình bày cho bạn một đường viền của bảng tổng hợp trên trang tính của bạn và ở phía bên phải bảng tính của bạn, bạn sẽ thấy ngăn tác vụ có gắn nhãn 'Danh sách Trường Pivot Table' (hoặc 'Trường PivotTable', tùy thuộc vào phiên bản của bạn Excel). Bạn sẽ sử dụng ngăn tác vụ này để xác định cách cấu trúc bảng Pivot.
 
Danh sách trường bảng Excel Pivot
 
Trong ví dụ này, ban đầu chúng tôi muốn nhóm dữ liệu theo ngày, để tìm ra tháng nào có số lượng bán hàng lớn nhất. Để làm điều này:
 
Trong ngăn tác vụ 'Danh sách Trường Pivot Table', hãy kéo trường 'Ngày' vào vùng 'Nhãn Hàng' (hoặc 'Hàng'). 
 
(Điều này cho bảng tổng hợp mà chúng tôi muốn các hàng của chúng tôi được nhóm theo ngày) .
 
Một lần nữa, chọn trường 'Ngày' và lần này, kéo nó vào vùng 'Giá trị'. 
 
(Bảng tổng hợp sẽ mặc định hiển thị số lượng các mục nhập ngày tháng, tức là số hàng chứa mỗi ngày) 
 
Bước 5 - Nhóm bảng tổng hợp (nếu cần)
 
Bạn sẽ nhận thấy rằng bảng tổng hợp hiện được điền bằng các ngày trong cột bên tay trái và số đếm của mỗi ngày (tức là số lượng mục nhập cho mỗi ngày) trong cột thứ hai của bảng, như được hiển thị bên dưới (bên trái) .

 


Bảng tổng hợp trong Excel 2010

Nhóm các tháng kết quả trong bảng tổng hợp được hiển thị bên phải . Từ điều này, chúng tôi có thể thấy rõ rằng tháng có số lượng bán hàng lớn nhất là tháng 3, với doanh thu 624.
 
Các chi tiết khác về nhóm bảng tổng hợp được cung cấp trong hướng dẫn bảng tổng hợp (phần 3) .
 
Lưu ý: Trong ví dụ trên, để đơn giản, chúng tôi đã sử dụng bảng tổng hợp để hiển thị số lượng bán hàng mỗi tháng. Tuy nhiên, bạn có thể muốn hiển thị tổng giá trị doanh thu mỗi tháng.
 
Để thực hiện việc này, hãy quay lại 'Danh sách trường Pivot Table' và kéo trường 'Giá Tổng cộng' vào khu vực 'Giá trị'. Vì trường này là một giá trị số, theo mặc định, Excel sẽ hiển thị tổng số mục nhập trong trường 'Giá Tổng cộng', thay vì số đếm .
 
Ví dụ về điều này, xem hướng dẫn bảng tổng hợp (phần 2) .

Tạo Bảng Pivot 2 chiều trong Excel

Nếu bây giờ bạn muốn khám phá xem tháng cao điểm có thay đổi cho từng mặt hàng bán hàng hay không, bạn có thể thực hiện việc này bằng cách tạo bảng tổng hợp 2 chiều.
 
Bắt đầu với bảng tổng hợp 1 chiều hàng tháng được hiển thị ở trên, chúng tôi hiện trở lại ngăn tác vụ 'Danh sách Trường Pivot Table'. Nếu điều này không còn hiển thị, chỉ cần nhấp vào bất kỳ đâu trên bảng tổng hợp và nó sẽ xuất hiện lại ở phía bên phải bảng tính của bạn.
 
Tạo Bảng Pivot 2 chiều trong Excel
 
Kéo trường 'Chi tiết mục' vào vùng 'Nhãn cột' (hoặc 'Cột') của ngăn tác vụ. Bạn sẽ nhận thấy rằng Chi tiết mặt hàng được chèn ngay trên đầu bảng tổng hợp của bạn, dẫn đến bảng tổng hợp cuối cùng được hiển thị bên dưới.
 
 Chi tiết mặt hàng
 
Từ bảng tổng hợp cuối cùng, giờ đây bạn có thể dễ dàng thấy số lượng bán hàng hàng tháng cho từng loại mục riêng lẻ.

'Bảng Pivot được đề xuất' trong Excel 2013

Nếu bạn đang sử dụng một trong các phiên bản Excel mới nhất (Excel 2013 hoặc mới hơn), tab chèn của bạn cũng sẽ có tùy chọn để tạo 'Bảng Pivot được khuyến nghị'. Tùy chọn này trình bày cho bạn các định dạng bảng tổng hợp được đề xuất, dựa trên dữ liệu của bạn. Một ví dụ về điều này có sẵn trên trang web Microsoft Office .

 


 

Bạn có thắc mắc gì muốn được giải đáp hãy để lại ý kiến ( Họ tên, Số điện thoại hoặc Email, câu hỏi) của mình dưới dưới phần bình luận chúng tôi sẽ giải đáp cho bạn !

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ LIÊN QUAN

CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT