Excel online - Excel vlookup

Sử dụng Chức năng Excel BITLSHIFT

Mô tả chức năng
Hàm Excel BitLShift trả về một số nguyên được cung cấp, dịch chuyển sang trái bởi một số bit được chỉ định.
 
Lưu ý: chức năng BitLShift chỉ được giới thiệu trong Excel 2013 và do đó không có sẵn trong các phiên bản trước của Excel.
 
Cú pháp của hàm là:
 
BITLSHIFT ( số , shift_amount )
 
nơi các đối số được cung cấp là:
 
con số - - Số mà bạn muốn thao tác được thực hiện (phải là số nguyên dương).
 
shift_amount - - Giá trị số nguyên, chỉ định số bit mà theo đó số được cung cấp sẽ được dịch chuyển.
 
Ví dụ về chức năng của BitLShift

ví dụ 1

Sử dụng Chức năng Excel BITLSHIFT

Trong ví dụ trên:

Dạng nhị phân 5 là 101.
 
101 chuyển sang trái bởi hai nơi là 10100 .
 
Số này được trả về dưới dạng thập phân, là số nguyên 20 .
 
Chuyển đổi nhị phân-nhị phân
 
Nếu bạn muốn làm việc thông qua các giai đoạn của một hoạt động 'LSHIFT', bạn có thể sử dụng các hàm DEC2BIN BIN2DEC của Excel để chuyển đổi giữa các dạng thập phân và nhị phân.

Ví dụ 2

Trong ví dụ trên:
 
Dạng nhị phân của 3 là 11.
 
11 chuyển sang trái 5 chỗ là 1100000 .
 
Số này được trả về dưới dạng thập phân, dưới dạng số nguyên 96 .
 
Thông tin thêm và ví dụ về chức năng Excel BitLShift được cung cấp trên trang web Microsoft Office .

Lỗi chức năng bitLShift

Lỗi thông thường
 
#NUM! - -
 
Xảy ra nếu một trong hai:
 
Đối số số được cung cấp là một số nguyên;
 
Đối số số được cung cấp là âm hoặc lớn hơn (2 ^ 48) -1;
 
Kết quả hàm đánh giá thành một giá trị lớn hơn 2 ^ 48.
 
#GIÁ TRỊ! - - Xảy ra nếu một hoặc cả hai đối số được cung cấp không phải là số.
 


 

Bạn có thắc mắc gì muốn được giải đáp hãy để lại ý kiến ( Họ tên, Số điện thoại hoặc Email, câu hỏi) của mình dưới dưới phần bình luận chúng tôi sẽ giải đáp cho bạn !

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ LIÊN QUAN

CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT