Excel online - Excel vlookup

Sử dụng chức năng Excel BITRSHIFT

Mô tả chức năng
 
Hàm Excel BitRShift trả về một số nguyên được cung cấp, được dịch chuyển ngay bởi số bit được chỉ định.
 
Lưu ý: chức năng BitRShift chỉ được giới thiệu trong Excel 2013 và do đó không có sẵn trong các phiên bản trước của Excel.
 
Cú pháp của hàm là:
 
BITRSHIFT ( số , shift_amount )
 
nơi các đối số được cung cấp là:
 
con số - - Số mà bạn muốn thao tác được thực hiện (phải là số nguyên dương).
 
shift_amount - - Giá trị số nguyên, chỉ định số bit mà theo đó số được cung cấp sẽ được dịch chuyển.
 
Ví dụ về chức năng BitRShift

ví dụ 1

Ví dụ về chức năng BitRShift

Trong ví dụ trên:
 
Dạng nhị phân 20 là 10100.
 
10100 chuyển sang phải bởi hai nơi là 101 .
 
Số này được trả về dưới dạng thập phân, làm số nguyên 5 .
 
Ví dụ 2
 
Lỗi chức năng BitRShift

Trong ví dụ trên:
 
Dạng nhị phân 52 là 110100.
 
110100 chuyển sang phải 4 chỗ là 11 .
 
Số này được trả về dưới dạng thập phân, làm số nguyên 3 .
 
Thông tin thêm và ví dụ về chức năng Excel BitRShift được cung cấp trên trang web Microsoft Office .

Lỗi chức năng BitRShift

Lỗi thông thường
 
#NUM! - -
 
Xảy ra nếu một trong hai:
 
Đối số số được cung cấp là một số nguyên;
 
Đối số số được cung cấp là âm hoặc lớn hơn (2 ^ 48) -1.
 
#GIÁ TRỊ! - - Xảy ra nếu một hoặc cả hai đối số được cung cấp không phải là số.
 
Mời bạn xem thêm:  Hàm Excel BitLShift  &&  sử dụng hàm IF trong excel


 

Bạn có thắc mắc gì muốn được giải đáp hãy để lại ý kiến ( Họ tên, Số điện thoại hoặc Email, câu hỏi) của mình dưới dưới phần bình luận chúng tôi sẽ giải đáp cho bạn !

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ LIÊN QUAN

CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT