Excel online - Excel vlookup

Sử dụng hàm chức năng IMCOSH trong excel

Mô tả chức năng
 
Hàm Excel Imcosh trả về cosin hyperbol của một số phức được cung cấp.
 
Lưu ý: chức năng Imcosh chỉ được giới thiệu trong Excel 2013, vì vậy không có sẵn trong các phiên bản trước của Excel.
 
Cú pháp của hàm là:
 
IMCOSH ( inumber )
 
trong đó đối số inumber là số phức mà bạn muốn tính cosin hyperbol.
 

Số phức trong Excel

Lưu ý rằng các số phức được lưu trữ đơn giản dưới dạng văn bản trong Excel. Khi một chuỗi văn bản ở định dạng "a + bi" hoặc "a + bj" được cung cấp cho một trong các hàm số phức được tích hợp của Excel, điều này được hiểu là một số phức.
 
Ngoài ra các hàm số phức có thể chấp nhận một giá trị số đơn giản, vì điều này tương đương với một số phức có hệ số ảo bằng 0.
 
Ví dụ về hàm Imcosh
 
Cột B của bảng tính sau đây cho thấy 4 ví dụ khác nhau về hàm Imcosh. Mỗi ví dụ sử dụng một phương pháp khác nhau để cung cấp số phức cho hàm.
 
Số phức trong Excel

Lưu ý rằng, trong bảng tính ví dụ trên:
 
Số thực 0,5, được sử dụng trong ô B1, bằng với số phức 0,5 + 0i;
 
Ví dụ trong ô B4 sử dụng hàm phức tạp của Excel để tạo số phức 1-i.
 
Các chi tiết và ví dụ khác về hàm Excel Imcosh được cung cấp trên trang web Microsoft Office

Lỗi chức năng Imcosh

Nếu bạn gặp lỗi từ chức năng Excel Imcosh, đây có thể là một trong những điều sau đây:
 
Lỗi thông thường
 
#NUM! - - Xảy ra nếu đối số inumber được cung cấp không được nhận dạng dưới dạng số phức.
 
#GIÁ TRỊ! - - Xảy ra nếu đối số inumber được cung cấp là một giá trị logic.
 
Mời bạn xem thêm:  Hàm Excel BitXor  &&  Hàm Excel BitRShift


 

Bạn có thắc mắc gì muốn được giải đáp hãy để lại ý kiến ( Họ tên, Số điện thoại hoặc Email, câu hỏi) của mình dưới dưới phần bình luận chúng tôi sẽ giải đáp cho bạn !

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ LIÊN QUAN

CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT