Excel online - Excel vlookup

Sử dụng hàm Excel IMSINH

Sin hyperbol của một số phức được tính theo phương trình sau:
 
sinh (x + yi) = sinh (x) cos (y) - cosh (x) sin (y) i
 
Mô tả chức năng
 
Hàm Excel Imsinh trả về sin hyperbol của một số phức được cung cấp.
 
Lưu ý: chức năng Imsinh chỉ được giới thiệu trong Excel 2013, vì vậy không có sẵn trong các phiên bản trước của Excel.
 
Cú pháp của hàm là:
 
IMSINH ( inumber )
 
trong đó đối số inumber là số phức mà bạn muốn tính sin hyperbol của.

Số phức trong Excel
 
Lưu ý rằng các số phức được lưu trữ đơn giản dưới dạng văn bản trong Excel. Khi một chuỗi văn bản ở định dạng "a + bi" hoặc "a + bj" được cung cấp cho một trong các hàm số phức được tích hợp của Excel, điều này được hiểu là một số phức.
 
Ngoài ra các hàm số phức có thể chấp nhận một giá trị số đơn giản, vì điều này tương đương với một số phức có hệ số ảo bằng 0.
 
Ví dụ về chức năng Imsinh
 
Cột B của bảng tính sau đây cho thấy 4 ví dụ khác nhau về hàm Imsinh. Mỗi ví dụ sử dụng một phương pháp khác nhau để cung cấp số phức cho hàm.
 

Lưu ý rằng, trong bảng tính ví dụ trên:
 
Số thực 0,5, được sử dụng trong ô B1, bằng với số phức 0,5 + 0i;
 
Ví dụ trong ô B4 sử dụng hàm phức tạp của Excel để tạo số phức 1-i.
 
Các chi tiết khác về chức năng Excel Imsinh được cung cấp trên trang web Microsoft Office
 
Lỗi chức năng Imsinh
 
Nếu bạn gặp lỗi từ chức năng Excel Imsinh, đây có thể là một trong những điều sau đây:
 
Lỗi thông thường
 
#NUM! - - Xảy ra nếu đối số inumber được cung cấp không được nhận dạng dưới dạng số phức.
 
#GIÁ TRỊ! - - Xảy ra nếu đối số inumber được cung cấp là một giá trị logic.
 
 
Mời bạn xem thêm:  Hàm Excel Imsec  &&  Hàm Excel Imcsch


 

Bạn có thắc mắc gì muốn được giải đáp hãy để lại ý kiến ( Họ tên, Số điện thoại hoặc Email, câu hỏi) của mình dưới dưới phần bình luận chúng tôi sẽ giải đáp cho bạn !

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ LIÊN QUAN

CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT