Excel online - Excel vlookup

Sử dụng hàm Excel PDURATION

Tính toán pduration
 
Hàm Excel Pduration sử dụng phép tính sau đây để tính số kỳ cần thiết cho một khoản đầu tư để đạt được một giá trị được chỉ định:
 
Phương trình Pduration
 
pv là giá trị hiện tại của khoản đầu tư;
 
fv là giá trị đầu tư tương lai cần thiết;
 
tỷ lệ là lãi suất mỗi kỳ.
 
Mô tả chức năng
 
Hàm Excel Pduration tính số chu kỳ cần thiết cho một khoản đầu tư để đạt được một giá trị tương lai cụ thể.
 
Lưu ý: chức năng Pduration chỉ được giới thiệu trong Excel 2013 và do đó không có sẵn trong các phiên bản trước của Excel.
 
Cú pháp của hàm là:
 
PDURATION ( tỷ lệ , pv , fv )
 

Trường hợp các đối số như sau:
 
tỷ lệ - - Lãi suất, mỗi kỳ.
 
pv - - Giá trị hiện tại của khoản đầu tư.
 
fv - - Giá trị tương lai được yêu cầu của khoản đầu tư.
 
Ví dụ chức năng Pduration
 
Bảng tính sau đây cho thấy hàm Excel Pduration được sử dụng để tính toán số năm cần thiết cho khoản đầu tư 10.000 đô la, thu lãi 4% mỗi năm, để đạt giá trị 15.000 đô la.
 
Ví dụ chức năng Pduration

Với các tham số này, hàm Excel Pduration trả về giá trị 10.33803507 .
 
Tức là phải mất 10,34 năm để đầu tư 10.000 đô la, thu lãi 4% mỗi năm, để đạt giá trị 15.000 đô la.
 
Các ví dụ khác về hàm Excel Pduration được cung cấp trên trang web Microsoft Office .
 
Lỗi chức năng PDuration
 
Nếu bạn gặp lỗi từ chức năng Pduration, đây có thể là một trong những điều sau:
 
Lỗi thông thường
 
#NUM! - - Xảy ra nếu bất kỳ đối số nào được cung cấp bằng 0 hoặc âm.
 
#GIÁ TRỊ! - - Xảy ra nếu bất kỳ đối số được cung cấp nào không phải là số.
 
Mời bạn xem thêm:  Sử dụng hàm IMTAN   &&   Hàm Excel Imsinh


 

Bạn có thắc mắc gì muốn được giải đáp hãy để lại ý kiến ( Họ tên, Số điện thoại hoặc Email, câu hỏi) của mình dưới dưới phần bình luận chúng tôi sẽ giải đáp cho bạn !

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ LIÊN QUAN

CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT